Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως σε μια νέα έκθεση για το σχέδιο δράσης της ΕΕ για βιολογικά προϊόντα, η οποία τονίζει μια προσέγγιση βασισμένη στην αγορά, αλλά δεν κάνει καμία αναφορά στον φιλόδοξο στόχο του μπλοκ να δει το 25% της γεωργικής γης να καλλιεργείται βιολογικά έως το 2030.

Η έκθεση πρωτοβουλίας, που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της ολομέλειας στο Στρασβούργο την Τρίτη (3 Απριλίου), συντάχθηκε ως αντίδραση στο οργανικό σχέδιο δράσης της Επιτροπής, το οποίο αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2021.

Το σχέδιο περιγράφει μια τριπλή επίθεση που έχει σχεδιαστεί για να δώσει κίνητρα στην παραγωγή και κατανάλωση βιολογικών προϊόντων σε ολόκληρο το μπλοκ, σύμφωνα με τον φιλόδοξο στόχο του 25% της γεωργικής γης να καλλιεργείται βιολογικά έως το 2030, όπως περιγράφεται στο εμβληματικό Farm to Fork (F2F).

Ωστόσο, η ρητή αναφορά του στόχου απουσίαζε από το οριστικό κείμενο.

Αντίθετα, η έκθεση τονίζει την ανάγκη για λύσεις με γνώμονα την αγορά, περισσότερη υποστήριξη για τα κράτη μέλη για την κατάρτιση των εθνικών τους στρατηγικών βιολογικών προϊόντων και έρευνα στη βιολογική γεωργία για την αύξηση της παραγωγής σύμφωνα με τη ζήτηση.

Η έκθεση εκφράζει μόνο τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – ενός από τους δύο κλάδους στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ – επί του θέματος. Ωστόσο, δεν είναι νομικά δεσμευτική και δεν θα τροποποιήσει ούτε την πολιτική φιλοδοξία της Επιτροπής.

Χαιρετίζοντας την έγκριση της έκθεσης, η κεντροδεξιά ευρωβουλευτής Simone Schmiedtbauer, επί του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία, τόνισε ότι ο κλάδος «θα αναπτυχθεί μόνο εάν αναπτυχθεί η αγορά βιολογικών προϊόντων».

«Η αγορά θα πρέπει να καθορίσει την έκταση της ανάπτυξης του βιολογικού τομέα, όχι κάποιο προκαθορισμένο αριθμό-στόχο», είπε ο Schmiedtbauer, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εστίασης σε «πρακτικά ζητήματα προσφοράς και ζήτησης».

«Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τους αγρότες να αυξήσουν τη βιολογική παραγωγή και επίσης τους καταναλωτές να βρουν το δρόμο τους προς αυτά τα προϊόντα», είπε.

Για τον Schmiedtbauer, απαιτείται ένας «καλός συνδυασμός των κατάλληλων μέσων, κινήτρων και επαρκής ευελιξία» για να δοθεί σε κάθε χώρα της ΕΕ η ευκαιρία να «αναπτύξει περαιτέρω τον βιολογικό της τομέα ξεχωριστά και να εντάξει το ευρωπαϊκό όραμα για τα βιολογικά προϊόντα στις δικές της εθνικές ή περιφερειακές οργανικές στρατηγικές».

Featured Image

Είπε ότι αυτό, σε συνδυασμό με σαφή επισήμανση, ελέγχους και πιστοποίηση, για να βοηθήσει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στην τόνωση της ζήτησης.

Ομοίως, η ένωση βιολογικών προϊόντων της ΕΕ IFOAM χαιρέτισε την έκθεση πρωτοβουλίας, λέγοντας ότι «αναγνωρίζει ότι τα βιολογικά συμβάλλουν σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστήματος», συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, του μετριασμού, της βιοποικιλότητας και της προστασίας του εδάφους.

Σνομπάρουν το farm2fork

Ωστόσο, για τον ευρωβουλευτή των Πρασίνων και σκιώδη εισηγητή για το οργανικό σχέδιο δράσης, Claude Gruffat, ο οποίος κατέθεσε την τροπολογία που απορρίφθηκε για να συμπεριληφθεί ρητώς ο στόχος στην έκθεση, ανέφερε «Λυπάμαι για την απόρριψη διαφόρων τροπολογιών που στόχευαν στη βελτίωση του μη φιλόδοξου κειμένου που εγκρίθηκε στην επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στη συμπερίληψη του στόχου του 25% της γεωργικής γης στη βιολογική γεωργία, καθώς και εκείνης για την αυξημένη υποστήριξη για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στην σχολικές καντίνες και συλλογική εστίαση στην Ευρώπη», είπε.

Η δεύτερη τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής, η οποία επίσης απορρίφθηκε από την Ολομέλεια, αποσκοπούσε στη βελτίωση της θέσης των βιολογικών προϊόντων στη συλλογική εστίαση, υποστηρίζοντας τις τοπικές αρχές και τους εδαφικούς παράγοντες στο σχέδιο δράσης τους υπέρ ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος υγιεινής διατροφής.

Αυτό προτάθηκε για να τονωθεί η ζήτηση μέσω της προώθησης βιολογικών προϊόντων στη συλλογική εστίαση, ιδιαίτερα στα σχολεία, υποστηρίζοντας τις τοπικές αρχές και τους εδαφικούς παράγοντες στη δράση τους, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, ο οποίος επέκρινε το Κοινοβούλιο για την έλλειψη φιλοδοξίας του σε αυτόν τον τομέα.

«Δεν καταλαβαίνω την έλλειψη δύναμης θέλησης από την πλευρά των συναδέλφων μου ευρωβουλευτών», θρηνούσε.

Μετά την έγκριση του κειμένου θα ακολουθήσει τώρα η δημοσίευση ενδιάμεσης αναθεώρησης από την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο δράσης που έχει προγραμματιστεί για το 2024.

Πηγή:Euractiv