Το ICQRF δημοσίευσε την έκθεση «Frantoio Italia» που βασίζεται σε επίσημα δεδομένα στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Η ποσότητα ελαιολάδου που κατέχεται στην Ιταλία την ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω είναι ουσιαστικά αμετάβλητη σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι: στις 28 Φεβρουαρίου 2021 η συνολική ποσότητα ελαιολάδου ήταν ίση με 364.466 τόνους, στις 28 Φεβρουαρίου 2022 ήταν ίση με 363.086 τόνους με μείωση 0,4%. Συγκεκριμένα, το ιταλικό EVOO αυξήθηκε κατά 21,5% και το ιταλικό παρθένο ελαιόλαδο μειώθηκε κατά 30,5%.

Εξετάζοντας τα δεδομένα μεταξύ 31 Ιανουαρίου και 28 Φεβρουαρίου 2022, σημειώνουμε μείωση του ιταλικού EVO κατά 1,7% και αύξηση 10,7% από την ΕΕ, μείωση του ιταλικού παρθένου ελαιολάδου κατά 1,1% και αύξηση του παρθένου ελαιολάδου του 48,4%.

Το συνολικό απόθεμα ελαιολάδου είναι 76%, ή 276 χιλιάδες τόνοι, αποτελείται από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και από αυτή την ποσότητα, το 62% ή 171 χιλιάδες τόνοι είναι ιταλικό EVO.

Το 56% του εθνικού αποθέματος είναι αποθηκευμένο στις περιοχές της νότιας Ιταλίας και, ειδικότερα, στην Απουλία και την Καλαβρία.

Featured Image

Το πετρέλαιο DOP/IGP σε απόθεμα είναι ίσο με το 6,6% του συνόλου που υπάρχει στην Ιταλία και αποτελεί το 8,6% του αποθηκευμένου ελαιολάδου EVO.

Από το σύνολο των 25,9 εκατομμυρίων λίτρων ελαιολάδου σε απόθεμα, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τις 31 Ιανουαρίου 2021, μόνο η ΠΟΠ Terra di Bari αντιπροσωπεύει το 46,7% και οι πρώτες 20 ονομαστικές αξίες το 97,1% των συνολικών DO σε απόθεμα.

Το συνολικό απόθεμα «εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου» και «παρθένου ελαιολάδου» από βιολογική γεωργία είναι ίσο με 48.352 τόνους (+25,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021) , εκ των οποίων το 99,8% EVO, ίσο με το 17,5% του συνόλου EVO που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία.

Το βιολογικό ελαιόλαδο βρίσκεται κυρίως στην Απουλία, την Καλαβρία, τη Σικελία και την Τοσκάνη.

Πηγή: olivonews