Στα 628.045 στρέμματα δήλωσε στην Κομισιόν το αρμόδιο τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών την έκταση του ελληνικού αμπελώνα για την αμπελοοινική περίοδο 2017/2018 (με 31.7.2018).

Η αύξηση των εκτάσεων κατά 764 στρέμματα και ποσοστό 0,12% θεωρείται αρνητική κατ’ ουσία νέες Άδειες Φύτευσης για 18.900 στρέμματα και μόλις η περίοδος 2017/2018, παρουσιάζει ασθενική αύξηση έναντι αδιάλειπτης μείωσης από το 1990, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων που προβαίνει η ΚΕΟΣΟΕ.

Βέβαια, άγνωστες παραμένουν οι εκτάσεις που έχουν φυτευθεί με τη χορήγηση των Αδειών Φύτευσης του έτους 2016, για το οποίο η τριετής προθεσμία λήγει τον Αύγουστο του 2019, οπότε θα γίνει γνωστό το τελικό ποσοστό φυτεύσεων σε σχέση με τα στρέμματα που χορηγήθηκαν (6.300).

Featured Image

Η απογοητευτική εικόνα της εξέλιξης των εκτάσεων του ελληνικού αμπελώνα, κατά κύριο λόγο οφείλεται στην έλλειψη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, αφού μια σειρά παραγόντων με κύριους, το υψηλότατο κόστος εισροών, την υψηλή φορολογία σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές σταφυλιών δεν αφήνουν περιθώρια κέρδους στους αμπελουργούς οι οποίοι βαθμιαίως εγκαταλείπουν την καλλιέργεια.

Προσπάθεια αναστροφής αυτής της τάσης που έχει τις ρίζες της και στην διαρθρωτική εικόνα των εκμεταλλεύσεων (μέσος όρος αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων 3,95 στρέμματα) θα γίνει από εδώ και στο εξής με την παράλληλη στήριξη των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων μέχρι 50 στρέμματα, δεδομένου ότι άλλαξαν τα κριτήρια προτεραιότητας μεγέθυνσης των μικρών εκμεταλλεύσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι η προθεσμία για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων για την χορήγηση νέων Αδειών Φύτευσης ξεκίνησε στις 27/2/2019 και εκπνέει στις 27/3/2019.

Featured Image