Από το 2021 έρχονται αλλαγές στις πιστοποιημένες πύλες ΟΣΔΕ μετά την απόφαση για σύσταση επιτροπής αξιολόγησης

Έργο της Επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί η εισήγηση προς τη Διοίκηση όσον αφορά:

–              στην εκπόνηση μελέτης και σχετικής εισήγησης προς τη Διοίκηση για την οργάνωση και το σχεδιασμό του συστήματος παραλαβής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης των γεωργών από το έτος 2021 και μετά μέσω πιστοποιημένων φορέων,

–              στο συντονισμό και την επικοινωνία με τους αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς στα πλαίσια του ΟΣΔΕ,

–              στην ενημέρωση των πιστοποιημένων φορέων για αλλαγές που προκύπτουν κατά την φάση υλοποίησης του έργου,

–              στην προώθηση, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όλων των λύσεων επί των προβλημάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των φάσεων υλοποίησης του έργου,

Featured Image

–              στην παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου,

–              στον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου,

–              στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου των εμπλεκόμενων φορέων και στη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους παραγωγούς

–              σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προκύψει ως αναγκαία για την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου.

Σύμφωνα με την απόφαση η Επιτροπής Συντονισμού και Αξιολόγησης αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Τακτικά Μέλη ορίζονται οι:

  1. Κέντρος Γεώργιος
  2. Γαλάνης Νικόλαος
  3. Μπαλής Ανδρέας
  4. Κάρλου Ειρήνη
  5. Ντούντουλα Χριστίνα
  6. Στάρας Νικόλαος
  7. Κανελλάκη Βασιλική
Featured Image