Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η εν λόγω απόφαση.

Σε απόφαση συγκρότησης επιτροπών εξέτασης ενστάσεων παραγωγών κατά των πρωτοβάθμιων ελέγχων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, στα πλαίσια της ΕΑΕ έτους 2023 της Π.Δ. Κρήτης, προχώρησε ο οργανισμός πληρωμών.

Featured Image

Δείτε λεπτομέρειες εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%A6946%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A4%CE%9F%CE%A5?inline=true

Featured Image