Μια ακόμα μη επιστρεπτέα στήριξη που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Αγροτικών Επενδύσεων (AFIR) πρόκειται να διατεθεί στους αγρότες της Ρουμανίας την επόμενη περίοδο.

Πρόκειται για την παρέμβαση DR-33 – Ίδρυση ομάδων παραγωγών στον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (PS-PAC) 2023-2027, που στοχεύει στη βελτίωση της θέσης του αγρότη στην αλυσίδα αξίας.

Η παρέμβαση DR-33 περιλαμβάνει μη επιστρεπτέα στήριξη κατ’ ανώτατο όριο 100.000 ευρώ ετησίως που χορηγείται σε ομάδες παραγωγών στον αγροτικό και τον τομέα των οπωροκηπευτικών, με σκοπό να συμβάλλει: «την επίλυση των αναγκών για την αύξηση της συνεργασίας στον τομέα των τροφίμων,

-αλυσίδα με θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεων και την πρόσβαση στην αγορά γεωργικών προϊόντων μέσω συνειρμικών μορφών

Featured Image

-υποστήριξη της σύστασης και λειτουργίας ομάδων παραγωγών με σκοπό την κεφαλαιοποίηση των προϊόντων των μελών, απαλλάσσοντας έτσι τον παραγωγό από το βάρος της πώλησης της παραγωγής, γεγονός που συμβάλλει άμεσα στην καλύτερη ένταξη των παραγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων στην αγορά, αλλά και στην το επίπεδο των βραχυπρόθεσμων αλυσίδων εφοδιασμού

-τόνωση της σύστασης ομάδων παραγωγών, με στόχο τον προσανατολισμό τους προς την απόδοση, που θα οδηγήσει στην απόκτηση πιο ανταγωνιστικών προϊόντων, πτυχή που θα βελτιώσει τη θέση των αγροτών, ιδιαίτερα όσων διαθέτουν μικρές εκμεταλλεύσεις, στην αλυσίδα αξίας».

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροίτε για να επωφεληθείτε από αυτήν τη μη επιστρέψιμη υποστήριξη, καθώς και σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά ή τις επιλέξιμες δαπάνες, μεταβαίνοντας στη συμβουλευτική έκδοση του Οδηγού του Αιτούντος που σχετίζεται με την DR- 33 παρέμβαση, αναρτήθηκε, τη Δευτέρα, σε δημόσια διαβούλευση.

Πηγή: agro-tv.ro

Featured Image