4,8 δις ευρώ το χρόνο αύξηση ανά έτος στη νέα ΚΑΠ εξασφάλισε η Ισπανία.

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται τις νομικές αλλαγές που συνοδεύουν το Στρατηγικό Σχέδιο: 18 βασιλικά διατάγματα και νόμος, ώστε η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΟΑ) να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ) 2023-2027 που παρουσίασε η Ισπανία. Μια «δικαιότερη, πιο βιώσιμη και πιο κοινωνική ΚΓΠ, η οποία θα έχει τον απαραίτητο προϋπολογισμό και τα εργαλεία για να κινηθεί προς μια πιο καινοτόμο και ψηφιακή γεωργία, με έμφαση στην αλλαγή γενεών», σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, Λουίς Πλανάς.

Μαζί με το σχέδιο της Ισπανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και τα σχέδια άλλων 6 κρατών μελών: της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Για τον υπουργό Λουίς Πλανάς, αυτά είναι εξαιρετικά νέα, διότι αυτή η έγκριση δίνει βεβαιότητα και ασφάλεια στον αγροτικό τομέα, αφού η ΚΓΠ αντιπροσωπεύει μεταξύ 20 και 30 τοις εκατό του εισοδήματος που λαμβάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει την κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ισπανικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και των αγροτικών περιοχών όπου εδρεύει.

Επιπλέον, το σχέδιο έχει εγκρίνει τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, τόσο αυτά που προωθούνται από τις αυτόνομες κοινότητες όσο και εκείνα που υπάγονται στην κρατική δικαιοδοσία. Ως εκ τούτου, το σχέδιο περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού μέτρα που σε προηγούμενες περιόδους διανεμήθηκαν μέσω των διαφορετικών περιφερειακών Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης, εγκεκριμένα με διαφορετικούς όρους, τα οποία μπορούν να αρχίσουν να διαχειρίζονται χωρίς καθυστέρηση, όπως συνέβη στα προηγούμενα PAC.

Βασικές καινοτομίες του Στρατηγικού Σχεδίου

Το σχέδιο είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της ανταπόκρισης της γεωργίας στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις της κοινωνίας. Για να γίνει αυτό, θα προωθήσει βαθιές αλλά σταδιακές αλλαγές για την επίτευξη μιας δικαιότερης, πιο κερδοφόρας και κοινωνικής γεωργίας.

Οι Ισπανοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα έχουν περισσότερα από 4.800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε άμεση ενίσχυση, εκ των οποίων το 61% θα διατεθεί για εισοδηματική στήριξη (μέσω βασικής ενίσχυσης και αναδιανεμητικής πληρωμής), το 23% για πληρωμές για περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ecoregimen), 14% στη συναφή ενίσχυση για ορισμένες παραγωγές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και 2% για τη συμπληρωματική πληρωμή στους νέους.

Μεταξύ των κυριότερων καινοτομιών του σχεδίου, ο κλάδος θα έχει από το 2023 τη νέα αναδιανεμητική ενίσχυση, μια πρόσθετη εισοδηματική ενίσχυση για τα πρώτα εκτάρια κάθε αγροκτήματος με στόχο να ευνοήσει την αναδιανομή της ενίσχυσης σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, κυρίως οικογενειακές και επαγγελματικές.

Επιπλέον, το σχέδιο επιφυλάσσει περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για ειδική βοήθεια για νέους, μέσω της συμπληρωματικής πληρωμής άμεσης βοήθειας και κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης που προορίζονται για την προώθηση της πρώτης εγκατάστασης. Μια άλλη από τις μεγάλες καινοτομίες είναι ότι οι γυναίκες που εγκαθίστανται μπροστά σε μια φάρμα θα λάβουν επιπλέον 15% στο συμπλήρωμα της εισοδηματικής βοήθειας που λαμβάνουν οι νέοι.

Μαζί με την άμεση ενίσχυση, το σχέδιο περιλαμβάνει ετήσιο προϋπολογισμό 582 εκατ. ευρώ για τομεακά προγράμματα (οπωροκηπευτικά, κρασί, μελισσοκομία) και 1.762 εκατ. ευρώ συνολικής δημόσιας δαπάνης για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Μεταξύ των τελευταίων, τα κύρια στοιχεία προορίζονται για επενδύσεις (740 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 44% θα αφορά επενδύσεις για περιβαλλοντικούς σκοπούς). 370 εκατομμύρια ευρώ για τους αγρότες που αναλαμβάνουν πολυετείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. 160 εκατ. ευρώ για τα προγράμματα LEADER. 140 εκατ. ευρώ για αγροκτήματα που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς. 135 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την εγκατάσταση νέων αγροτών. και 70 εκατ. ευρώ ετησίως για μέτρα καινοτομίας, συμβουλών και κατάρτισης.

Οικολογικά καθεστώτα

Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο περιλαμβάνει τη δέσμευση της Ισπανίας στους στόχους του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου. Για το λόγο αυτό, το 23% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ θα διατεθεί για τη διεξαγωγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, μέσω των λεγόμενων οικολογικών καθεστώτων, που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευρέως αποδεκτά.

Τα οικολογικά καθεστώτα περιλαμβάνουν πρακτικές όπως εκτεταμένη βόσκηση, συντήρηση βοσκοτόπων, αμειψισπορά, γεωργία διατήρησης, φυτοκάλυψη ή εκτάσεις που προορίζονται για βιοποικιλότητα. Πρόκειται για εθελοντικά μέτρα, τα οποία πρέπει να αναλύσουν οι αγρότες από αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μπορέσουν να επιλέξουν ποιες πρακτικές θα εφαρμόσουν για το επόμενο έτος και να λάβουν αυτήν την πρόσθετη βοήθεια, εκτός από τη συμβολή στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

νομοθετική δέσμη

Αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση επεξεργάζεται τις νομοθετικές αλλαγές που συνοδεύουν το Στρατηγικό Σχέδιο: 18 βασιλικά διατάγματα και νόμος, ο οποίος βρίσκεται ήδη, λόγω της κατεπείγουσας διαδικασίας, στο Συνέδριο των Βουλευτών ώστε να τεθεί σε ισχύ το νέο ΣΕΠ τον Ιανουάριο. 1, 2023.

Μεταξύ αυτών είναι τα σχέδια βασιλικών διαταγμάτων που δημοσιεύθηκαν στα τέλη του περασμένου Ιουλίου για δημόσια ακρόαση και κατέστησαν δυνατή την ενημέρωση του τομέα σχετικά με τα σημαντικά στοιχεία της ΚΓΠ όπως η πολλαπλή συμμόρφωση, τα βασικά δικαιώματα ενίσχυσης ή λεπτομέρειες τα διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και των ποσών που προβλέπονται για τα οικολογικά συστήματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ