Πιστώσεις ενέκρινε το ΥπΑΑΤ με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Tη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000.000,00 € ευρώ (έξι εκατομμύρια ευρώ) από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό/MIS 2023ΣΕ08210022 και με τίτλο «ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 2.1 “ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2022», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους του Μέτρου 2 και συγκεκριμένα του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενέκρινε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9E%CE%A64653%CE%A0%CE%93-%CE%A34%CE%99?inline=true

Featured Image