Συνεχής η πτώση των τιμών στο καλαμπόκι με αποτέλεσμα μόνο όπου υπάρχει συνδεδεμένη ενίσχυση να μπουν να σπείρουν οι αγρότες.

Featured Image

Δείτε στον παρακάτω πίνακα την εξέλιξη των τιμών:

Featured Image