Διαδικασία ελέγχου για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας κινεί ο οργανισμός πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος και πληρώνει τα συγκεκριμένα κονδύλια.

Featured Image

Σύμφωνα με πληροφορίες έπειτα από ευρωπαϊκή εντολή και αντίστοιχο έλεγχο που έκανε η ΕΕ στα προγράμματα που υλοποιούν διάφοροι φορείς της χώρας μας ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία να ψάξει τα…πάντα. Πληροφορίες αναμένονται σύντομα και με ενδιαφέρον για τα ευρήματα της έρευνας.

Featured Image