Τελειωμό δεν έχει το… πάρτι δήλωσης βοσκότοπων.

Έτσι, μετά την Αττική και τα στοιχεία που δημοσιεύσαμε προ λίγων ημερών, εντύπωση προκαλούν και τα αντίστοιχα στοιχεία για το νομό Εύβοιας. Τα εν λόγω στοιχεία επεξεργάστηκαν οι “Ενεργοί πολίτες-παραγωγοί που σέβονται την Ελληνική Γη και ό,τι μας δίνει ο κάθε Έλληνας και Ευρωπαίος φορολογούμενος πολίτης.

Ειδικότερα:

Εύβοια: Δεδομένα Συγκεντρωτικών Στοιχείων Ενιαίων Αιτήσεων Εκμετάλλευσης

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται ότι τα αιγοπρόβατα μειώθηκαν από 257.270 ζώα το 2017 σε 252.433 το 2021. Σε αντίθεση με τα ζώα οι δηλωμένοι βοσκότοποι αυξήθηκαν από 269.786 σε 474.159 στρέμματα!!!!!

Featured Image

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι ενώ τα αιγοπρόβατα ήταν μειωμένα κατά 1,9% από το 2017 στο 2021 η αντίστοιχη μεταβολή των δηλωμένων βοσκοτόπων έδειξε αύξηση κατά 78,83%.

Πολύ ενδιαφέρον θα έχουν τα δεδομένα του 2022 λαμβάνοντας υπόψη την πυρκαγιά του 2021, τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί.

Newsroom Agronewsbomb