Μέχρι και την Τρίτη 21 Μαΐου έθεσε τις προηγούμενες ημέρες το ΥπΑΑΤ σε διαδικασία διαβούλευσης την πρόταση των βαθμολογικών κριτηρίων της πρώτης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων προς ένταξη στο πρόγραμμα των νέων αγροτών (παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του ΣΣ ΚΑΠ).

Η έγκριση των κριτηρίων επιλογής καθώς και της ελάχιστης βαθμολογίας θα γίνει στο πλαίσιο της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 την Πέμπτη 30.05.2024.

Αναλυτικά στα μόρια αναφερθήκαμε σε προηγούμενο άρθρο μας:

Σε διαβούλευση τα κριτήρια για το πρόγραμμα νέων γεωργών

Featured Image

Τα βαθμολογικά κριτήρια

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όπως έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση: Βαθμολογική βάση: 55 βαθμοί για την ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη, 50 βαθμοί για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσονται όσοι συγκεντρώνουν υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο 4.3 (Τομεακός και διαρθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης και δυναμική της εκμετάλλευσης), στη συνέχεια στο κριτήριο 4.4 (Τομεακός και διαρθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης και δυναμική της εκμετάλλευσης) και τέλος στο κριτήριο 6 (Υλοποίηση επενδύσεων).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Agronewsbomb από τους πίνακες που τέθηκαν σε διαβούλευση, φαίνονταν ότι κάποιος που θα αρίστευε σε βαθμολογία, θα έπιανε έως και τα… 115 μόρια, προφανώς εκ παραδρομής…

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έγιναν ήδη ενέργειες από το ΥπΑΑΤ και εστάλη και σχετική διευκρινιστική οδηγία, ώστε να τεθεί το… ταβάνι -όπως πρέπει- γύρω στα 100 μόρια, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image