Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024
Advertisement
Τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται η προκήρυξη για ακόμα ένα, πολυαναμενόμενο πρόγραμμα νέων γεωργών, για το οποίο απαιτείται δήλωση ΟΣΔΕ 2024, η οποία σημειωτέον δεν έχει ανοίξει ακόμα. Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες του Agronewsbomb από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης...
Σε ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά...
Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο Παπαγιαννίδη που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια. "Σε εφαρμογή του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 427/9.3.2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δικαιούχοι της Δράσης 4.1.5 του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 δύνανται να...
Στην 1η Τροποποίηση της υπ. αρ. υπουργικής απόφασης 6059/22-12-2022 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 153/22-01-2021 (B΄326) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του υπο-μέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)» του Μέτρου 19...
Περιγράφονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για οδηγίες σε σχέση με την διαδικασία πληρωμής στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων στο ΠΑΑ για συγκεκριμένες δράσεις. Δείτε εδώ την εγκύκλιο https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A6%CE%A846%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A9%CE%A9%CE%A9?inline=true Newsroom Agronewsbomb
Ο κ. Γεωργαντάς άνοιξε τις πόρτες του ΥΠΑΑΤ στο θέμα των Επιλαχόντων. Με βάση τη δήλωση του υπουργού για εξεύρεση λύση των ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την πρόεδρο των ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ Ελλάδας, Μαρία Μπότη ώστε να τεθούν αμφίπλευρα όλα τα ζητήματα. Στη...
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για  ορθολογικότερη αξιοποίηση του πολυτιμότερου φυσικού πόρου για την αγροτική παραγωγή, του νερού, προχωρεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ