Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο Παπαγιαννίδη που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

“Σε εφαρμογή του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 427/9.3.2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δικαιούχοι της Δράσης 4.1.5 του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 δύνανται να χρηματοδοτήσουν μέρος ή το σύνολο της υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου με την χρήση τραπεζικού δανείου”, τονίζεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το έγγραφο δίνει και οδηγίες σχετικά με τα διαδικαστικά.

Featured Image

Δείτε το έγγραφο

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%A134653%CE%A0%CE%93-%CE%A8%CE%9D3?inline=true

Featured Image