Σε ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, προχώρησε στις 5 Μαρτίου η περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η κατώτατη βάση για ένταξη διαμορφώθηκε στα 72,82 μόρια.

Featured Image

Δείτε το σχετικό έγγραφο

https://www.ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2024/03/61%CE%98%CE%A77%CE%9B1-69%CE%99-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80.4.1.5-2.pdf