Τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται η προκήρυξη για ακόμα ένα, πολυαναμενόμενο πρόγραμμα νέων γεωργών, για το οποίο απαιτείται δήλωση ΟΣΔΕ 2024, η οποία σημειωτέον δεν έχει ανοίξει ακόμα.

Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες του Agronewsbomb από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρά τις αρχικές σκέψεις να μετράει στα μόρια και τη βαθμολογία η ύπαρξη άδειας γεωργικού ελκυστήρα, δηλαδή τρακτέρ, αυτό δεν προχωρά.

Κατά συνέπεια δεν θα πριμοδοτηθούν όσοι έχουν ήδη άδεια και υποβάλλουν φάκελο.

Στόχος του προγράμματος

Featured Image

Στόχος της παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική
απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η παρέμβαση Π3-75.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image