Γερή επιδότηση 50.000 ευρώ και όχι 35-40.000 ευρώ που ισχύει έως σήμερα, προτείνει η ΠΕΝΑ να δοθεί στο ξεκίνημα της δραστηριότητας νέων αγροτών , ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του εν λόγω τομέα και να ενισχύσουν την οικονομία της χώρας.

Βασικές προϋποθέσεις για να είναι κάποιος δικαιούχος της επιδότησης είναι να κατέχει το πράσινο πιστοποιητικό, να δεσμευτεί ότι θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα του για όλο τον εργασιακό του βίο και τέλος να ενταχθεί σε ετήσια προωθητικά προγράμματα.

Αύξηση στις αγροτικές επιδοτήσεις (πριμ πρώτης εγκατάστασης) για νέους αγρότες στις 50.000 ευρώ με ταυτόχρονη αυστηροποίηση των προϋποθέσεων χορήγησής του, είναι η πρόταση της πανελλήνιας ένωσης νέων αγροτών (ΠΕΝΑ) προκειμένου οι πόροι που κατευθύνονται στους νέους γεωργούς έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτύπωμα στον πρωτογενή τομέα και την εθνική οικονομία.

«Θέλουμε και διεκδικούμε αύξηση 50.000 στις αγροτικές επιδοτήσεις (σήμερα κυμαίνεται στις 35-40 χιλιάδες) αλλά με δύο συγκεκριμένες προϋποθέσεις», δηλώνει στο powergame.gr ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ, Νίκος Παυλονάσιος.

Featured Image

«Πράσινο πιστοποιητικό»

«Για να μπορεί να υποβάλει αίτηση και να λάβει την επιδότηση, ένας νέος θα πρέπει πρώτα να παρακολουθεί διετή κύκλο σπουδών σε αναγνωρισμένες σχολές λαμβάνοντας ως πιστοποίηση των γνώσεών του το λεγόμενο «πράσινο πιστοποιητικό».

Η δέσμευση του νέου ότι θα ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα να εκτείνεται στο σύνολο του εργασιακού του βίου κι όχι στα 7-8 χρόνια, μετά την ένταξη στο πρόγραμμα, όπως ισχύει τώρα» (σημειώνεται ότι παλαιότερα ήταν 10 χρόνια, μειώθηκε στα 5 και αυξήθηκε εκ νέου στα 7-8)».

«Είναι ανάγκη οι πόροι να κατευθυνθούν σε εκείνους που θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με τον αγροδιατροφικό τομέα και οι οποίοι να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις» τονίζει ο κ. Ν. Παυλονάσιος, αναδεικνύοντας ως αναγκαίο όσοι θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον πρωτογενή τομέα χωρίς πρότερη ενασχόληση με αυτόν (όπως, για παράδειγμα, τα παιδιά αγροτών) να κάνουν πρώτα τον διετή κύκλο σπουδών ώστε να διαπιστώσουν τις απαιτήσεις και προοπτικές του συγκεκριμένου χώρου και εφόσον τελικά αποφασίσουν να ασχοληθούν, αυτή η απόφαση να είναι «επιλογή ζωής».