Τα τελευταία στοιχεία που ελήφθησαν από το Poolred System του Ιδρύματος Olivar επιβεβαιώνουν ελαφρές αυξήσεις στην τιμή του ελαιολάδου στον παραγωγό, με τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 7,95 ευρώ το κιλό για το εξαιρετικό παρθένο και 7,16 για το έξτρα παρθένο.

Η τιμή παραγωγού του έξτρα παρθένου ελαιολάδου την τρέχουσα εβδομάδα, από 11 έως 17 Μαΐου, είναι 7.950,96 ευρώ/τόνο (προσωρινά στοιχεία), που αντιπροσωπεύει αύξηση της τιμής κατά 0,56% την εβδομάδα, αν τη συγκρίνουμε με την τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν 7.907,04 ευρώ/τόνο.

Η τιμή του παρθένου ελαιολάδου την τρέχουσα εβδομάδα, από 11 έως 17 Μαΐου, είναι 7.507,97 ευρώ/τόνο (προσωρινά στοιχεία), που αντιπροσωπεύει αύξηση της τιμής κατά 3,24% την εβδομάδα, αν τη συγκρίνουμε με την τιμή του παρθένου ελαιόλαδο από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 7.272,22 ευρώ/τόνο.

Featured Image

Η τιμή του ελαιολάδου λαμπάντε βάσης 1 την τρέχουσα εβδομάδα, από 11 έως 17 Μαΐου, είναι 7.166,54 ευρώ/τόνο (προσωρινά στοιχεία), που αντιπροσωπεύει αύξηση της τιμής κατά 2,65% εβδομαδιαία, αν τη συγκρίνουμε με την τιμή λαμπάντε βάσης 1 ελαιόλαδο από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 6.981,31 ευρώ/τόνο.

Όσον αφορά τον όγκο, την τρέχουσα εβδομάδα 11 έως 17 Μαΐου διακινήθηκαν 2.131,00 τόνοι (προσωρινά στοιχεία).

Πηγή: oleumxauen.es

Featured Image