Ποσοστό 70% των ελαιοτριβείων δεν αγοράζουν!

Γράφει: O Nίκος Μιχελάκης, ΣΕΔΗΚ.

Τα πενιχρά αποτελέσματα της φετινής παραγωγής και οι απρόβλεπτες ακόμα εξελίξεις της ερχόμενης, δεν φαίνεται να επιτρέπουν αποφάσεις για αξιόλογες αγοραπωλησίες τόσο από την πλευρά των παραγωγών όσο και από την πλευρά των αγοραστών. Έτσι, ενώ οι τιμές συνεχίζουν την υψηλή πτήση τους, η αγορά είναι κυριολεκτικά παγωμένη. αφού ένα ποσοστό πάνω από 70% των ελαιοτριβείων που δίδουν τιμές στο Δελτίο του ΣΕΔΗΚ συνεχίζουν να μην αγοράζουν η να μην απαντούν πράγμα που δείχνει ότι δεν έχουν αντίστοιχες προσφορές από μεγάλους αγοραστές κυρίως εξωτερικού.

Οι παραγωγοί από την πλευρά τους, όσοι έχουν μικρές ποσότητες τις κρατούν, όπως λένε, για το σπίτι τους και των παιδιών τους.

Παράλληλα και οι παραγωγοί με μεγάλες ποσότητες διστάζουν να πουλήσουν μια και δεν έχουν ανάγκες, αλλά και «για να μην χάσουν», όπως λένε, αν οι τιμές αυξηθούν!

Τελικά, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μια στάση σιωπηλής αναμονής κυρίως των κλιματικών εξελίξεων της Άνοιξης (βροχές, καύσωνες) και της νέας ανθοφορίας η οποία τώρα και ένα μήνα ξεκίνησε και συνεχίζεται, όχι όμως παντού.

Featured Image

Τιμές στις κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες

Με βάση τις τιμές που δίδουν όσοι απαντούν στο Δελτίο και τα στοιχεία που αντλούμε από διεθνή έγκυρα sites τα επίπεδα των τιμών παραγωγού για τα έξτρα παρθένα, διεθνώς, παρουσιάζονται (Πιν.1), ως εξής:

-Στην Ελλάδα οι τιμές του έξτρα αυτή την εβδομάδα διατηρήθηκαν περίπου ίδιες όπως στις12-3-24 και διαμορφώθηκαν στα επίπεδα του ανωτέρω πίνακα.

-Στην Κρήτη, διατηρήθηκαν όπως και την προηγούμενη εβδομάδα και κυμάνθηκαν μεταξύ 8,80-9,50 €/κ, ενώ στην Πελοπόννησο κυμάνθηκαν μεταξύ 8,0-9,30€/κ. Στα νησιά (Κέρκυρα) κινήθηκαν καθοδικά και κυμανθήκαν μεταξύ 7,60 -8,60€/κ.

Στην Ισπανία παρατηρήθηκε κάποια πτώση και στις ελάχιστες και στις μέγιστες τιμές και κυμάνθηκαν μεταξύ 7,69€/κ – 9,14 €/κ.

Στην Ιταλία οι μέγιστες διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα αλλα οι ελάχιστες παρουσίασαν κάποια πτώση και κυμάνθηκαν μεταξύ 8.8,00 €/κ- 12€/κ, ενώ στη Τυνησία παραμένουν στα 8.35 €/κ.

Πηγή: ΣΕΔΗΚ