Αναλυτικά οι προβλέψεις των Αμερικανών του USDA για το σιτάρι στον Καναδά.

Κατά το έτος 2024/25, η καθαρή συνολική παραγωγή κύριων σιτηρών (σιτάρι, σκληρό σιτάρι, βρώμη, κριθάρι, καλαμπόκι) του Καναδά προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,9% σε 61,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (ΜΜΤ) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη σε μια πρόσθετη παραγωγή 1,7 ΜΜΤ σιταριού και σε μια μικρότερη αύξηση σε όλα τα άλλα προϊόντα. Στις επαρχίες των λιβαδιών (Αλμπέρτα, Σασκάτσουαν και Μανιτόμπα) – όπου βρίσκεται το 92% της συνολικής έκτασης των κύριων σιτηρών του Καναδά σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά για τις προθέσεις για την έκταση – η χαμηλή χιονοστρωμνή σε συνδυασμό με τις θερμές θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα και τις παρατεταμένες επιπτώσεις από προηγούμενες ξηρασίες δημιουργούν κίνδυνο επιδείνωσης της έντασης της ξηρασίας. Στον ανατολικό Καναδά, τα επίπεδα εδαφικής υγρασίας είναι ικανοποιητικά και οι ασυνήθιστα πρώιμες για την εποχή συνθήκες της άνοιξης μπορεί να επιτρέψουν την πρώιμη σπορά. Τα τελευταία χρόνια, το Οντάριο και το Κεμπέκ ήταν επιρρεπή στην περίσσεια νερού στη ζώνη των ριζών (υφαλμύρωση) περισσότερο από ό,τι στην ξηρασία.

Οι κύριες εξαγωγές σιτηρών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,3% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης των εξαγωγών σιταριού κατά 5,1% λόγω της αυξημένης παραγωγής. Το κριθάρι, το καλαμπόκι και η βρώμη προβλέπεται να παρουσιάσουν μείωση των εξαγωγών λόγω της συρρίκνωσης των τεράστιων αποθεμάτων βρώμης του ΜΥ 2023/24, της προβλεπόμενης μείωσης της ζήτησης για καλαμπόκι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, της αυξημένης χρήσης κριθαριού για ζωοτροφές λόγω της ανταγωνιστικής τιμολόγησης και της προβλεπόμενης αύξησης της παραγωγής κριθαριού για ζωοτροφές. Οι εισαγωγές καλαμποκιού προβλέπεται να μειωθούν κατά 30% με την παραδοχή της βελτίωσης των επιπέδων υγρασίας στις επαρχίες των λιβαδιών, της αύξησης των εγχώριων προμηθειών ζωοτροφών και της βελτίωσης της βόσκησης.

Η παρούσα έκθεση, σημειώνει το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ-USDA, ενσωματώνει τα αρχικά δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά για τις προθέσεις έκτασης, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 11 Μαρτίου 2024. Αυτή η ημερομηνία δημοσίευσης πέφτει νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα έτη και αντανακλά τις αλλαγές στη στρατηγική συλλογής της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά, όπου οι προθέσεις σποράς συλλέγονται στην έρευνα καλλιέργειας του Δεκεμβρίου.

Έτος εμπορίας 2023/2024

Το ΜΥ 2023/24, η παραγωγή σιταριού, καλαμποκιού, κριθαριού και βρώμης μειώθηκε κατά 8,6% σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους λόγω της μείωσης των μέσων εθνικών αποδόσεων βρώμης, κριθαριού, καλαμποκιού, εαρινού σιταριού, σκληρού και χειμερινού σιταριού. Οι εξαγωγές όλων των βασικών προϊόντων προβλέπεται να μειωθούν το ΜΥ 2023/24 σε ετήσια βάση λόγω των χαμηλότερων εξαγώγιμων αποθεμάτων. Η ξηρασία του 2023 μείωσε τα αποθέματα ζωοτροφών και επιδείνωσε τις δυνατότητες βόσκησης, αν και όχι τόσο σημαντικά όσο η ξηρασία του 2021. Η FAS/Ottawa προβλέπει αύξηση των εισαγωγών καλαμποκιού κατά 55% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω της ισχυρής ζήτησης για ζωοτροφές. Αν και ιστορικά υψηλά, τα επίπεδα εισαγωγών καλαμποκιού αναμένεται να είναι κατά 46% χαμηλότερα από τα επίπεδα εισαγωγών καλαμποκιού που επιτεύχθηκαν το ΜΥ 2021/22, ως αποτέλεσμα της ξηρασίας του 2021 στις επαρχίες των λιβαδιών. Ο λόγος τελικών αποθεμάτων προς χρήση για το συνολικό σιτάρι προβλέπεται να παραμείνει στο 10%, παρόμοιος με το προηγούμενο έτος και επτά ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας (ΜΥ 2017/2018 έως ΜΥ 2021/22). Άλλες αναλογίες αποθεμάτων προς χρήση προβλέπονται ως εξής, με το προηγούμενο έτος σε παρένθεση: κριθάρι στο 8 τοις εκατό (7 τοις εκατό), καλαμπόκι στο 12 τοις εκατό (9 τοις εκατό), βρώμη στο 13 τοις εκατό (30 τοις εκατό).

Παραγωγή σιταριού – ΜΥ 2024/2025

Η FAS/Ottawa προβλέπει ότι η συνολική παραγωγή σιταριού (εαρινό σιτάρι, χειμερινό σιτάρι και σκληρό σιτάρι) θα αυξηθεί κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε 33,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (MMT) λόγω βελτιωμένων αποδόσεων και λιγότερο από 1% αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στις εκτιμήσεις για τη φυτεμένη έκταση που αναφέρονται στα αρχικά στοιχεία πρόθεσης έκτασης της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά, στις μέσες αποδόσεις πέντε ετών και στις προβλέψεις της FAS/Ottawa για την έκταση χειμερινού σιταριού που θα παραμείνει την άνοιξη. Ο ανοδικός κίνδυνος αυτής της πρόβλεψης είναι ότι οι ξηρές συνθήκες θα ενθαρρύνουν τους γεωργούς να φυτέψουν περισσότερο σιτάρι από ό,τι δείχνει η έρευνα για τις προθέσεις φύτευσης, καθώς το σιτάρι είναι μια καλλιέργεια ανθεκτική στην ξηρασία. Ο αρνητικός κίνδυνος είναι ότι οι ξηρές συνθήκες που επικρατούν επί του παρόντος στις περισσότερες περιοχές καλλιέργειας σιταριού στα Λιβάδια, ιδίως στην Αλμπέρτα, δεν θα λάβουν την απαιτούμενη ανοιξιάτικη υγρασία και οι αποδόσεις δεν θα ανακάμψουν όπως αναμένεται. Χειμερινό σιτάρι που απομένει: Η έκταση που έχει φυτευτεί με χειμερινό σιτάρι είναι γνωστή από την έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά για τις προθέσεις φύτευσης- ωστόσο, η εναπομένουσα έκταση χειμερινού σιταριού την άνοιξη δεν θα ανακοινωθεί από τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά πριν από τις 27 Ιουνίου, με την ανακοίνωση των κύριων εκτάσεων για τις καλλιέργειες αγρού.

Το χειμερινό σιτάρι που θα παραμείνει σπαρμένο την άνοιξη προβλέπεται από την FAS/Ottawa να μειωθεί κατά 1,8% σε ετήσια βάση σε 547,7 TMT εκτάρια, με βάση τη μείωση κατά 3,6% της έκτασης που φυτεύτηκε το περασμένο φθινόπωρο και την πρόβλεψη ότι το 94% του χειμερινού σιταριού θα παραμείνει από φθινοπωρινή σπορά, το ίδιο ποσοστό με το προηγούμενο έτος. Η εκτίμηση για την εναπομένουσα έκταση βασίζεται επίσης σε συζητήσεις με τις ενώσεις του κλάδου, οι οποίες δηλώνουν ότι το χειμερινό σιτάρι στο Οντάριο, από τις αρχές Απριλίου, φαίνεται να είναι εξαιρετικό. Εφαρμόστηκαν οι μέσες αποδόσεις χειμερινού σιταριού πέντε ετών για να επιτευχθεί μια πρόβλεψη παραγωγής χειμερινού σιταριού ύψους 2,9 εκατ. τόνων.

Σκληρό σιτάρι: Η παραγωγή σκληρού σίτου προβλέπεται να αυξηθεί κατά 36,0% σε 5,5 εκατ. τόνους, λόγω της αύξησης κατά 5% των καλλιεργούμενων εκτάσεων και της ανάκαμψης των αποδόσεων. Οι αποδόσεις σκληρού σιταριού μειώθηκαν σε 1,70 ΜΤ ανά εκτάριο το 2023 λόγω των συνθηκών ξηρασίας και θεωρείται ότι θα επανέλθουν σε μια μέση απόδοση πενταετίας 2,20 ΜΤ ανά εκτάριο. Το σκληρό σιτάρι αναμένεται να καταλάβει το 23% της συνολικής έκτασης που καλλιεργείται με σιτάρι, σύμφωνα με τους ιστορικούς μέσους όρους. Η έκταση του σκληρού σιταριού ως ποσοστό της συνολικής έκτασης σιταριού ήταν σταθερή τα τελευταία δέκα χρόνια, κυμαινόμενη μεταξύ 19 και 26% της συνολικής έκτασης σιταριού, ανάλογα με τις τιμές. Το σκληρό σιτάρι καλλιεργείται κυρίως στο νότιο Saskatchewan, όπου το έδαφος και το κλίμα είναι συνήθως τα πλέον κατάλληλα.

Ανοιξιάτικο σιτάρι: Παρά την προβλεπόμενη χαμηλότερη έκταση φύτευσης, η παραγωγή εαρινού σιταριού προβλέπεται να αυξηθεί το ΜΥ 2024/25 λόγω βελτιωμένων αποδόσεων λόγω της προσδοκίας βελτίωσης των συνθηκών εδαφικής υγρασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά για τις προθέσεις φύτευσης δείχνουν ότι η έκταση που φυτεύεται με ανοιξιάτικο σιτάρι μειώνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 1,2% σε 7,78 εκατομμύρια εκτάρια. Η FAS/Ottawa υιοθέτησε αυτή την εκτίμηση στις προβλέψεις της για την παραγωγή, μαζί με ένα μέσο ποσοστό απόδοσης πενταετίας, για να καταλήξει σε μια πρόβλεψη παραγωγής 25,25 εκατ. τόνων, αυξημένη κατά δύο τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Απόδοση: Οι αποδόσεις στις επαρχίες των λιβαδιών προβλέπεται να αυξηθούν από τα μειωμένα ποσοστά που σημειώθηκαν το 2023 λόγω της ξηρασίας. Η FAS/Ottawa προβλέπει ότι η παραγωγή θα αυξηθεί στις μέσες αποδόσεις της πενταετίας (2019/20 έως 2023/24), οι οποίες περιλαμβάνουν και τα έτη ξηρασίας. Παρόλο που οι εδαφικές συνθήκες είναι ξηρές, περαιτέρω ανοιξιάτικες βροχές και ακόμη και χιόνι είναι ακόμη πιθανές και είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί εάν οι συνθήκες ξηρασίας θα συνεχιστούν στο ΜΥ 2024/25. Ωστόσο, οι παραγωγοί εξακολουθούν να ανησυχούν ότι δύο χρόνια ξηρασίας σε μια τριετία, ακολουθούμενα από έναν ξηρό και θερμό χειμώνα 2023/24, είναι μια συνταγή για εξάντληση του νερού κάτω από τη ζώνη των ριζών στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, μειώνοντας την ανθεκτικότητα σε χρόνια ξηρασίας. Θα χρειαστούν σημαντικές βροχοπτώσεις
για την αναπλήρωση.

Ξηρασία: Η Γεωργία και Αγροδιατροφή του Καναδά (Agriculture and Agri-Food Canada, AAFC) αναφέρει στο Canadian Drought Monitor ότι από τις 31 Μαρτίου 2024, τμήματα της Αλμπέρτα συνεχίζουν να αναφέρουν ελλείψεις βροχοπτώσεων και επιπτώσεις από την έλλειψη υγρασίας που παραμένουν ανησυχητικές κατά την καλλιεργητική περίοδο. Η ακραία έως εξαιρετική ξηρασία παραμένει στη νότια, κεντρική και βορειοδυτική Αλμπέρτα. Η νότια Αλμπέρτα είναι η πιο έντονα αρδευόμενη περιοχή των επαρχιών των λιβαδιών, αλλά ακόμη και αυτή δεν είναι απρόσβλητη από τις επιπτώσεις της ξηρασίας. Το AgriWeek αναφέρει ότι οι αγρότες σε αυτή την περιοχή καλούνται να αποκτήσουν τόσο AgriStability όσο και ασφάλεια καλλιέργειας, λόγω της πιθανότητας να περιοριστεί το νερό άρδευσης τουλάχιστον για ένα μέρος της καλλιεργητικής περιόδου του 2024. Σε αντίθεση με τις επαρχίες των λιβαδιών, οι συνθήκες ξηρασίας και αφύσικης ξηρασίας βελτιώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στα νότια τμήματα του Κεμπέκ. Η AAFC αναφέρει ότι, στις 31 Μαρτίου, το 66% της χώρας είχε χαρακτηριστεί ως ασυνήθιστα ξηρό ή σε μέτρια έως εξαιρετική ξηρασία, συμπεριλαμβανομένου του 82% του γεωργικού τοπίου της χώρας.

Παραγωγή σιταριού – ΜΥ 2023/2024

Κατά το ΜΥ 2023/24, η συγκομισθείσα έκταση σιταριού στον Καναδά ήταν η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει από το 2020- ωστόσο, οι αποδόσεις σε ολόκληρο τον Καναδά ήταν κατά μέσο όρο 2,99 ΜΤ ανά εκτάριο, κάτω από το προηγούμενο έτος (3,41) και τον μέσο όρο πενταετίας (3,24), λόγω των εκτεταμένων συνθηκών ξηρασίας στις επαρχίες των λιβαδιών. Ως συνέπεια των χαμηλότερων αποδόσεων, η συνολική παραγωγή σιταριού μειώθηκε κατά 6,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εκτιμάται ότι το 2023 συγκομίστηκε το 97,3% της φυτεμένης έκτασης, ποσοστό οριακά μικρότερο από το 97,7% της συγκομιδής του προηγούμενου έτους.

Featured Image

Εξαγωγές σιταριού – ΜΥ 2024/2025

Τα επίπεδα των εξαγωγών σιταριού στο ΜΥ 2024/2025 θα εξαρτηθούν από τα επίπεδα των καλλιεργούμενων εκτάσεων, την απόδοση και την παραγωγή, ωστόσο, η Post προβλέπει επί του παρόντος αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω των αυξημένων εξαγώγιμων αποθεμάτων. Οι εξαγωγές προβλέπεται να αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 70% της ετήσιας παραγωγής, σύμφωνα με τα τελευταία χρόνια, λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης.

Εξαγωγές σιταριού – ΜΥ 2023/2024

Η πρόβλεψη εξαγωγών της FAS/Ottawa είναι πιο συντηρητική από την επίσημη πρόβλεψη του USDA, με την προσδοκία ότι ο υψηλός ρυθμός εξαγωγών από το προηγούμενο έτος οφείλεται στις ανταγωνιστικές τιμές, αλλά ο ρυθμός θα επιβραδυνθεί καθώς θα μειωθούν οι εξαγώγιμες προμήθειες του Καναδά. Η FAS/Ottawa προβλέπει ότι 19,96 εκατ. τόννοι σιταριού χωρίς τύρβη (ανοιξιάτικο και χειμερινό σιτάρι) θα εξαχθούν το ΜΥ 2023/24, που αντιστοιχεί στο 72% της παραγωγής σιταριού χωρίς τύρβη. Ο μέσος όρος πενταετίας (ΜΥ 2018/19 έως 2022/23) είναι 69%. Ο λόγος αποθεμάτων προς χρήση για όλο το σιτάρι προβλέπεται να παραμείνει στο
ΜΥ 2022/23 στο επίπεδο του δέκα τοις εκατό, το χαμηλότερο που έχει παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον.

Από τον Αύγουστο έως τον Φεβρουάριο, οι συνολικές εξαγωγές χωρίς ντουρούμι αυξήθηκαν κατά 8,5% σε 12,7 εκατ. τόνους σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα μεγαλύτερα κέρδη προέρχονται από την Ινδονησία, η οποία εισήγαγε 358 χιλιάδες μετρικούς τόνους (ΤΜΤ) περισσότερους από ό,τι πέρυσι τέτοια εποχή, και από τις πρόσθετες εισαγωγές της ΕΕ ύψους 343,8 ΤΜΤ. Οι εξαγωγές προς την Κίνα έχουν μειωθεί κατά 351,1 TMT σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι ετήσιες εξαγωγές (από τον Αύγουστο έως τον Φεβρουάριο) σιταριού χωρίς τύρβη προς την ΕΕ έχουν ήδη υπερβεί τις συνολικές εξαγωγές σιταριού χωρίς τύρβη προς την ΕΕ στο ΜΥ 2022/23. Ο ισχυρός ρυθμός των εξαγωγών οφείλεται στη ζήτηση στην Ιταλία (αύξηση 157% σε ετήσια βάση σε 350 TMT) και την Ισπανία (αύξηση 191% σε ετήσια βάση σε 259 TMT).

Οι εξαγωγές σκληρού σιταριού προβλέπεται να μειωθούν κατά 30% σε ετήσια βάση σε 3,5 εκατ. τόνους το ΜΥ 2023/24 λόγω της μείωσης της παραγωγής κατά 30% λόγω της επιδείνωσης των αποδόσεων. Μέχρι σήμερα, τον Φεβρουάριο του 2024, έχουν εξαχθεί 1,97 εκατ. τόνους σκληρού κρέατος, σε σύγκριση με 3,2 εκατ. τόνους την ίδια περίοδο πέρυσι.

Εισαγωγές σιταριού – ΜΥ 2023/2024

Το ΜΥ 2022/23, οι εισαγωγές προϊόντων σίτου έφτασαν στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 487.000 ΜΤ (σε ισοδύναμο σιτηρών) και οι εισαγωγές του ΜΥ 2023/24 προβλέπεται να ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο, φθάνοντας σε πάνω από 500.000 ΜΤ. Αυτό ισοδυναμεί με το 22% του συνολικού όγκου καναδικού σιταριού που αλέστηκε στον Καναδά το ΜΥ 2022/23. Οι εισαγωγές κατά τους πρώτους επτά μήνες της περιόδου εμπορίας ανέρχονται ήδη στο 71% των συνολικών επιπέδων του ΜΥ 2022/2023. Οι εισαγωγές προϊόντων και αλεύρων σίτου κορυφώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν εισήχθησαν στο Οντάριο 60.787 ΜΤ σίτου/μεσλίνας αλεύρων, το 68,9% των οποίων προήλθε από την Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά.

Οι εισαγωγές του Οντάριο τον Σεπτέμβριο του 2023 αντιστοιχούν στο 20% του όγκου εισαγωγών προϊόντων σίτου ολόκληρης της χώρας, σε ένα μέσο έτος. Η αύξηση των εισαγωγών οφείλεται στις εξαιρετικά χαμηλές προμήθειες σκληρού σιταριού και στη χαμηλότερη από την αναμενόμενη εγχώρια παραγωγή σιταριού λόγω δύο ετών ξηρασίας στις επαρχίες Prairie (2021 και 2023).

Εγχώρια κατανάλωση σιταριού

Οι παραγωγοί τροφίμων πληρώνουν τώρα τη χαμηλότερη τιμή για το σιτάρι από τον Απρίλιο του 2021. Οι τιμές ήταν μειωμένες κατά 25,5% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με τον Δείκτη Πρώτων Υλών της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά. Ωστόσο, οι μέσες μηνιαίες τιμές παραμένουν υψηλότερες από ό,τι ήταν στην αρχή της πανδημίας COVID, αυξημένες κατά 25,6 τοις εκατό από τον Φεβρουάριο του 2020.

Οι Καναδοί αγοραστές πληρώνουν λιγότερα για τα περισσότερα προϊόντα με βάση το σιτάρι από ό,τι πριν από ένα χρόνο, αλλά οι τιμές παραμένουν αυξημένες. Τον Μάρτιο του 2024, οι Καναδοί πλήρωσαν λιγότερο για τα ξηρά ή νωπά ζυμαρικά (οι τιμές μειώθηκαν κατά 3,0%), τα δημητριακά πρωινού και άλλα προϊόντα δημητριακών (-0,4%), το ψωμί (-2,8%) και λιγότερο για το αλεύρι και τα προϊόντα με βάση το αλεύρι (-3,0%), σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα. Οι μέσες μηνιαίες τιμές παραμένουν υψηλότερες από ό,τι ήταν κατά την έναρξη της πανδημίας COVID (Φεβρουάριος 2020) για τα ξηρά ή νωπά ζυμαρικά (+38,3%), τα δημητριακά πρωινού και άλλα προϊόντα δημητριακών (+25,5%), το ψωμί (+25,5%) και το αλεύρι και τα προϊόντα με βάση το αλεύρι (24%).

Σιτάρι – Αποθηκευτικά αποθέματα

Τον Φεβρουάριο του 2024, η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέφερε ότι τα αποθέματα σιταριού (συμπεριλαμβανομένου του σκληρού σιταριού) του Δεκεμβρίου μειώθηκαν λόγω της χαμηλότερης παραγωγής σιταριού. Τα συνολικά αποθέματα σιταριού μειώθηκαν κατά 10,3% σε ετήσια βάση σε 20,7 εκατ. τόνους στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τα αποθέματα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 11,7% σε 16,7 εκατ. τόνους, ενώ τα εμπορικά αποθέματα μειώθηκαν κατά 4,2% σε 4,0 εκατ. τόνους. Τα αποθηκευτικά αποθέματα σίτου του Δεκεμβρίου δεν είναι ούτε τα αρχικά ούτε τα τελικά αποθέματα που αναφέρονται στον πίνακα PSD. Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά αναφέρει τα αποθέματα σιταριού τρεις φορές το χρόνο. Τα τελικά αποθέματα που δημοσιεύονται στον πίνακα PSD σίτου FAS είναι αποθέματα του Ιουλίου, στο τέλος της περιόδου εμπορίας. Τα επόμενα στοιχεία για τα αποθηκευτικά αποθέματα, που αναφέρονται στα επίπεδα των αποθεμάτων στις 31 Μαρτίου, προγραμματίζεται να δημοσιευθούν στις 7 Μαΐου. Τα αποθηκευτικά αποθέματα σκληρού σίτου Δεκεμβρίου στα έτη ξηρασίας 2021 και 2023 είναι τα δύο χαμηλότερα αποθέματα σκληρού σίτου Δεκεμβρίου που έχουν παρατηρηθεί στις επαρχίες Prairie τουλάχιστον από το 1996. Η αναλογία αποθεμάτων προς χρήση έχει μειωθεί στο 10 τοις εκατό για τα ΜΥ 2022/23 και ΜΥ 2023/24, από έναν πενταετή μέσο όρο 17 τοις εκατό (17/18 έως 21/22).

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image