Με απόφαση του ΥπΑΑΤ δημοσιεύεται η λίστα.

Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης Πορτοκαλιού Χυμοποίησης για την μεταποιητική περίοδο 2024.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση: “Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 8 της 2776/275358/07-09-2023 ΥΑ (B’ 5453), τις παρακάτω μεταποιητικές επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης Πορτοκαλιού Χυμοποίησης, για την περίοδο μεταποίησης έτους 2024”.

Featured Image

Δείτε όλη την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%924653%CE%A0%CE%93-%CE%A1%CE%A7%CE%A8?inline=true

Featured Image