Ολοταχώς για τα 10 ευρώ βαδίζει το ελαιόλαδο στην Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα πάει για τα 7 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Ismea, στην πόλη Ραγκούζα στην Σικελία, η τιμή παραγωγού στο έξτρα παρθένο έφθασε τα 9,90 ευρώ το κιλό, ενώ στην υπόλοιπη Ιταλία παίζουν τιμές πέριξ των 6,50 ευρώ το κιλό.

Στην άνοδο των τιμών σε Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες έχουν συντελέσει τα μέγιστα οι ζημιές στην Ισπανία και την Βόρειο Αφρική από την ξηρασία, αλλά και στην Ιταλία από την Ξυλέλλα.

Η ανοδική πορεία των τιμών συνεχίζεται τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα με αυξήσεις στις μέγιστες αλλά και στις ελάχιστες τιμές.

 Σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 16 Μαΐου 2023 οι μέγιστες και ελάχιστες κατά χώρα κυμανθήκαν ως έξης (Πιν.1).times 165

Featured Image

 Στην Ελλάδα οι τιμές του έξτρα κυμανθήκαν από 5,30€/κ μέχρι 5,60€/κ στην Κρήτη και από 5,20€/κ μέχρι 6,30€/κ στην Πελοπόννησο με τις υψηλότερες να επιτυγχάνονται στον Α.Σ. Μολάων Πακίων στα 6,30€/κ  και στον Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ στα 6€/κ.

 Στην Ισπανία οι τιμές του έξτρα κυμανθήκαν από 5,69€/κ οι ελάχιστες μέχρι 6,30 €/κ οι μέγιστες.

 Παράλληλα όμως αυξηθήκαν και οι τιμές του απλού παρθένου από 5,52 €/κ στα 5,72€/κ και του Λαμπάντε από 5,36 €/κ στα 5,53€/κ.

 Στην Ιταλία σταθεροποιήθηκαν μεταξύ 6,40€/κ οι ελάχιστες μέχρι 10 €/κ οι μέγιστες ενώ στην Τυνησία παραμένουν στα 5,33€/κ.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image