Σε εγκρίσεις πιστώσεων προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη διαύγεια.

Δείτε λεπτομέρειες παρακάτω:

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A6%CE%984653%CE%A0%CE%93-%CE%A7%CE%9F9?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%A3%CE%984653%CE%A0%CE%93-727?inline=true

Newsroom Agronewsobomb

Featured Image