Ενδιαφέρουσα έκθεση δημοσιοποίησε στις 15 Απριλίου το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας σχετικά με την κατάσταση για τα σιτηρά στην Ουκρανία.

Λόγω της στρατιωτικής κατάστασης, υπήρξαν καθυστερήσεις στη δημοσίευση των πληροφοριών της SSSU σχετικά με την κατάσταση της ουκρανικής γεωργίας στις περιοχές που ελέγχονται από την ουκρανική κυβέρνηση. Αντ’ αυτού χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της MAPFU, όπως αναφέρεται. Για την παρούσα έκθεση, τονίζει στην έκθεσή του το USDA, η FAS Kyiv δεν μπορεί να παράσχει εκτιμήσεις παραγωγής στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη (εκτός από τη χερσόνησο της Κριμαίας), λόγω της ανάγκης για πιο αξιόπιστες και επαληθεύσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πραγμάτων εκεί. Λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης κατάστασης, η παρούσα έκθεση παρέχει ένα στιγμιότυπο της κατάστασης συνοδευόμενο από υποθέσεις και εκτιμήσεις που είχαν νόημα κατά τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης.

Συνοπτική παρουσίαση

Η συνολική παραγωγή και οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας αναμένεται να μειωθούν κατά την περίοδο εμπορίας 2024/25. Η FAS Kyiv προβλέπει μείωση κατά 3% της συνολικής έκτασης παραγωγής σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και σίκαλη) για το ΜΥ 2024/25, καθώς τα σιτηρά είχαν χαμηλότερη κερδοφορία σε σύγκριση με τους ελαιούχους σπόρους. Ο συνολικός όγκος παραγωγής σιτηρών ΜΥ2024/25 προβλέπεται μειωμένος κατά έξι τοις εκατό με βάση τον συνδυασμό μικρότερης έκτασης και χαμηλότερων αποδόσεων. Αν και οι αποδόσεις αναμένεται να είναι ακόμη πάνω από τον μέσο όρο της πενταετίας λόγω των θετικών συνθηκών που επικρατούν μέχρι στιγμής, είναι απίθανο να φθάσουν τις αποδόσεις ρεκόρ του ΜΥ2023/24. Οι εξαγωγές σιτηρών αναμένεται επίσης να μειωθούν το ΜΥ2024/25 λόγω των μικρότερων αναμενόμενων καλλιεργειών. Οι αποκλεισμοί των συνόρων και οι περιορισμοί των εξαγωγών που επιβλήθηκαν από γειτονικές χώρες της ΕΕ δεν είχαν σημαντική επίδραση στις συνολικές εξαγωγές σιτηρών ΜΥ2023/24 (εκτός από τη σίκαλη). Επιπλέον, η Ουκρανία κατάφερε να επαναλάβει τη λειτουργία των λιμένων της στη Μαύρη Θάλασσα. Η ΕΕ αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά για τις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών λόγω της προσωρινής αναστολής των εισαγωγικών δασμών και ποσοστώσεων. Η εγχώρια κατανάλωση (τόσο τροφίμων όσο και ζωοτροφών) ανακάμπτει σταδιακά, καθώς τόσο ο πληθυσμός όσο και η βιομηχανία προσαρμόζονται στην πραγματικότητα μετά την εισβολή από τις αρχές του ΜΥ2022/23. Η αποκατεστημένη εμπορική εφοδιαστική και οι μειωμένοι όγκοι παραγωγής υποδηλώνουν ελάχιστα τελικά αποθέματα τόσο για το ΜΥ2023/24 όσο και για το ΜΥ2024/25.

Παραγωγή

Η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας τον Φεβρουάριο του 2022 προκάλεσε χάος στις εξαγωγές χύμα αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία. Στη συνέχεια μεταφράστηκε σε εκτίναξη του υλικοτεχνικού κόστους στα ύψη, γεγονός που κατατρώει την τιμή παραγωγού που προσφέρεται στους παραγωγούς. Σύμφωνα με το ερευνητικό έγγραφο “Ουκρανία: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην κερδοφορία της γεωργικής παραγωγής” (στα ουκρανικά) που δημοσιεύθηκε από το MAPFU, οι αγρότες σημείωσαν ζημίες για όλες σχεδόν τις κύριες καλλιέργειες χύδην προϊόντων (εκτός από τη σόγια) για δύο συνεχόμενα έτη (CY2022 και CY2023). Το έγγραφο αυτό υποδηλώνει επίσης ότι μόνο οι ελαιούχοι σπόροι θα είναι κερδοφόροι για το CY2024, ενώ τα σιτηρά παραμένουν σε αρνητικό έδαφος, γεγονός που φυσικά έχει επηρεάσει τις αποφάσεις των γεωργών για τη φύτευση για το ΜΥ2024/25.

Η έκταση των χειμερινών καλλιεργειών για το ΜΥ2024/25 εκτιμάται χαμηλότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, με το MAPFU να αναφέρει ότι η συνολική έκταση των χειμερινών καλλιεργειών είναι μειωμένη κατά σχεδόν εννέα τοις εκατό. Ένας από τους λόγους αυτής της μείωσης ήταν ότι η φύτευση πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2023, περίπου την περίοδο κατά την οποία ο όγκος των εξαγωγών βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδό του. Ως αποτέλεσμα, η βιομηχανία μπορεί να αισθάνθηκε αβέβαιη για το αν θα μπορούσε να επανέλθει ο κανονικός ρυθμός των εξαγωγών και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις των γεωργών να φυτέψουν.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το MAPFU (στα ουκρανικά) σχετικά με τα σιτηρά, οι αγρότες σχεδιάζουν να αυξήσουν τις εκτάσεις με ανοιξιάτικο σιτάρι και ανοιξιάτικο κριθάρι, ενώ θα μειώσουν τις εκτάσεις με καλαμπόκι. Η FAS Kyiv χρησιμοποιεί την έρευνα αυτή ως βάση για την πρόβλεψη της έκτασης των εαρινών καλλιεργειών του ΜΥ2024/25. Η FAS Kyiv δημιούργησε την πρόβλεψη για τη συνολική έκταση εαρινής φύτευσης MY2024/25 αφαιρώντας την έκταση των χειμερινών καλλιεργειών (σχεδόν έξι εκατομμύρια εκτάρια σύμφωνα με την έκθεση της MAPFU, που φυτεύτηκαν έως τον Νοέμβριο του 2023 από τα 19 εκατομμύρια εκτάρια, τα οποία είναι παρόμοια με την περσινή συγκομισμένη έκταση που ανέφερε η MAPFU. Η FAS Kyiv δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τα 19 εκατομμύρια εκτάρια εκτιμώνται ως η συνολική διαθέσιμη έκταση παραγωγής τόσο για τις εαρινές όσο και για τις χειμερινές καλλιέργειες. Στη συνέχεια, η FAS Kyiv χρησιμοποίησε αριθμούς από τα αποτελέσματα της έρευνας αγροτών της MAPFU (που αναφέρθηκε παραπάνω) για να εκτιμήσει την κατανομή της διαθέσιμης συνολικής έκτασης παραγωγής εαρινών καλλιεργειών για το ΜΥ2024/25 (13 εκατ. εκτάρια) μεταξύ διαφόρων καλλιεργειών. Οι εκτάσεις που προέκυψαν είναι οι εξής:

Οι προβλέψεις της FAS Kyiv για τη συνολική έκταση του ΜΥ2024/25 είναι:
– Κριθάρι – 1,9 εκατ. εκτάρια, αύξηση 10 % σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εμπορίας.
– Καλαμπόκι – 3,7 εκατ. εκτάρια, μείωση κατά οκτώ τοις εκατό
– Σιτάρι – 4,8 εκατ. εκτάρια, μείωση κατά πέντε τοις εκατό.
– Σίκαλη – 82.000 εκτάρια, παρόμοια με το ΜΥ2023/24.

Σύμφωνα με το MAPFU, η ανοιξιάτικη φύτευση έχει ήδη αρχίσει στην Ουκρανία. Από τις 4 Απριλίου 2024, η έκταση σιτηρών που έχει ήδη σπαρθεί περιλαμβάνει:
– 118.000 εκτάρια, 48% της αναμενόμενης έκτασης φύτευσης.
– Κριθάρι – 543.000 εκτάρια, 66% της προβλεπόμενης έκτασης φύτευσης.

Οι προβλέψεις για τις αποδόσεις του ΜΥ2024/25 βασίζονται σε μέσους όρους 5 ετών με προσαρμογές προς τα πάνω βάσει ενός συνδυασμού παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των θετικών καιρικών συνθηκών που επικρατούν μέχρι στιγμής. Ακολουθούν δύο γραφήματα που δείχνουν τον κανονικοποιημένο δείκτη διαφοράς βλάστησης (NDVI), ένα τυποποιημένο μέτρο της υγιούς βλάστησης. Οι υψηλές τιμές NDVI υποδηλώνουν υγιέστερη βλάστηση, ενώ οι χαμηλές τιμές NDVI υποδηλώνουν χαμηλή ή καθόλου βλάστηση. Και τα δύο γραφήματα για το CY2023 και το CY2024 υποδηλώνουν καλύτερες από το μέσο όρο συνθήκες ανάπτυξης για τις χειμερινές καλλιέργειες (σιτάρι, κριθάρι και σίκαλη) που φυτεύτηκαν το CY2023 και έχουν προγραμματιστεί να συγκομιστούν το MY2024/25.

Η κατάσταση της εδαφικής υγρασίας υποδηλώνει ευνοϊκές συνθήκες φύτευσης για τις εαρινές καλλιέργειες (καλαμπόκι, σιτάρι και κριθάρι) και υποστηρίζει την ανάπτυξη των χειμερινών καλλιεργειών που έχουν ήδη φυτευτεί στο CY2023. Το έλλειμμα της επιφανειακής εδαφικής υγρασίας που παρατηρείται στη νότια και ανατολική Ουκρανία δεν θα επηρεάσει σημαντικά τη φύτευση αυτών των καλλιεργειών, καθώς σημαντικό μέρος αυτών των εδαφών είτε κατέχεται από τη Ρωσία είτε έχει στρατιωτικές δραστηριότητες. Κατά τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης, ορισμένοι αγρότες δυσκολεύονταν να φυτέψουν ανοιξιάτικες καλλιέργειες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές που εμπόδιζαν τα μηχανήματα να μπουν στα χωράφια.

Ένας άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να υποδηλώνει υψηλότερες του μέσου όρου αποδόσεις είναι το επίπεδο των εισαγωγών ορυκτών λιπασμάτων. Αυτές αυξήθηκαν από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2023-Ιανουάριος 2024 χρησιμοποιήθηκε για σύγκριση με την παραδοχή ότι αυτά είναι πιθανότερο να χρησιμοποιηθούν για την επόμενη καλλιέργεια (δηλαδή οι εισαγωγές εισροών από 23 Ιουνίου έως 24 Ιανουαρίου θα χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια ΜΥ2024/25).

Featured Image

Όπως αναφέρθηκε, οι προβλέψεις της FAS Kyiv για τις αποδόσεις του ΜΥ2024/24 βασίζονται σε μέσους όρους πενταετίας με ορισμένες προσαρμογές προς τα πάνω βάσει των ανωτέρω παραγόντων. Ωστόσο, οι προβλέψεις αυτές εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τις σχεδόν ρεκόρ εκτιμήσεις απόδοσης ΜΥ2023/24, καθώς αυτή η περίοδος εμπορίας χαρακτήρισε πολύ ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης, όπως υποδηλώνει η γραμμή NDVI για το CY2023.

Με βάση τις προαναφερθείσες παραδοχές για την έκταση και την απόδοση, οι προβλεπόμενοι όγκοι παραγωγής του ΜΥ2024/25 είναι:
– 21,1 εκατ. τόνους, μείωση κατά εννέα τοις εκατό σε σύγκριση με την εκτίμηση για το ΜΥ2023/24.
– Κριθάρι – 6,6 εκατ. τόνους, παρόμοια με το ΜΥ2023/24
– Καλαμπόκι – 26,6 εκατ. τόνους, μείωση κατά έξι τοις εκατό
– Σίκαλη – 260.000 ΜΤ, αύξηση επτά τοις εκατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμήσεις για την παραγωγή του ΜΥ2023/24, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα της έκθεσης GAIN UP2024-0002. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η FAS Kyiv μείωσε την εκτίμησή της για την παραγωγή καλαμποκιού ΜΥ2023/24 σε 28,3 εκατ. τόνους σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεσή της (30,5 εκατ. τόνους). Η μείωση αυτή βασίζεται σε απόψεις του κλάδου που υποδηλώνουν ότι ο χειμερινός καιρός μπορεί να μην ήταν ευνοϊκός για τη διατήρηση των ποιοτικών παραμέτρων του καλαμποκιού που παρέμεινε ακόμη στους αγρούς. Η εκτίμηση αυτή (καθώς και για άλλα σιτηρά) θα οριστικοποιηθεί με βάση την τελική έκθεση SSSU αργότερα μέσα στο έτος.

Οι αριθμοί της έκτασης και του όγκου παραγωγής που συζητούνται στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται στους πίνακες PSD, με την προσθήκη των προβλέψεων της FAS Kyiv MY2024/25 για την έκταση και τον όγκο παραγωγής της ελεγχόμενης από τη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας.

Εμπόριο

Η Ουκρανία είναι σημαντικός καθαρός εξαγωγέας χύδην γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημαντικών σιτηρών και ελαιούχων σπόρων. Έτσι, η πρόσβαση σε λιμάνια και θαλάσσιες οδούς εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από την εξασφάλιση οικονομικά αποδοτικής εφοδιαστικής για μεγάλες ποσότητες ελαιούχων σπόρων, ελαίων και αλεύρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προκλήσεις της Ουκρανίας στον τομέα της εφοδιαστικής κατά την περίοδο μετά την εισβολή, ανατρέξτε στα σχετικά τμήματα Trade της έκθεσης GAIN UP2023-0012 (ολοκληρωμένη περιγραφή πριν από τον Απρίλιο του 2023) και της έκθεσης GAIN UP2024-0002 (πρόσφατες εξελίξεις από τον Ιανουάριο του 2024).

Σημειωτέον, το μεγαλύτερο εύρος ζώνης εξαγωγών αφιερώνεται στα σιτηρά. Η διαφορά μεταξύ των διαγραμμάτων γραμμής (συνολικός όγκος εξαγωγών γεωργικών προϊόντων) και ράβδου (σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι) στο διάγραμμα 6 παρακάτω αντιπροσωπεύει τις εξαγωγές ελαιούχων σπόρων (φασόλια/πυρήνες και έλαια και άλευρα). Κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, η Ουκρανία εγκαινίασε και διατήρησε με επιτυχία τον διάδρομο εξαγωγής σιτηρών από τρία από τα λιμάνια της στη Μαύρη Θάλασσα (Odesa, Pivdenny και Chornomorsk) ανεξάρτητα από τη Ρωσία και την Τουρκία. Δεδομένου ότι οι περισσότερες εξαγωγές σιτηρών πραγματοποιούνται με πλοία, δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις τρέχουσες διαμαρτυρίες των αγροτών και των φορτηγατζήδων στα σύνορα και τους αποκλεισμούς στις γειτονικές χώρες της ΕΕ (από τον Μάρτιο του 2024).

Το βασικό σενάριο εφοδιαστικής της FAS Kyiv για το MY2024/25 βασίζεται σε δύο παραδοχές: Η Ουκρανία θα διατηρήσει τον έλεγχο του διαδρόμου εφοδιαστικής στη Μαύρη Θάλασσα και δεν θα υπάρξουν κρίσιμες ζημιές στις λιμενικές υποδομές και στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας.

Ως αποτέλεσμα των μικρότερων προβλέψεων για την παραγωγή, οι εξαγωγές σιταριού και καλαμποκιού της Ουκρανίας προβλέπεται από την FAS Kyiv να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη πτώση το ΜΥ2024/25, και οι προβλέψεις για τις εξαγωγές έχουν ως εξής
– Κριθάρι – 2,9 εκατ. τόνους, μείωση κατά τρία τοις εκατό σε σύγκριση με το ΜΥ2023/24
– Καλαμπόκι – 22,3 εκατ. τόνους, μείωση κατά εννέα τοις εκατό.
– Σιτάρι – 12,8 εκατ. τόνους, μείωση 27%.
– Σίκαλη – 10.000 ΜΤ, διπλάσια αύξηση.

Η ΕΕ αναμένεται να παραμείνει η μεγαλύτερη αγορά για τα ουκρανικά εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των σιτηρών. Μετά την προσωρινή αναστολή των εισαγωγικών δασμών και των ποσοστώσεων για τις ουκρανικές γεωργικές εξαγωγές προς την ΕΕ, που καθορίστηκαν αρχικά με τον κανονισμό 2022/870 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2022, τα ουκρανικά σιτηρά εξάγονται κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι για ορισμένες από αυτές τις εξαγωγές, η ΕΕ ενδέχεται να μην είναι ο τελικός προορισμός. Για παράδειγμα, τα εμπορεύματα που κατευθύνονται προς τη Ρουμανία, γνωστό σημείο μεταφόρτωσης για τα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα που κατευθύνονται από τον ποταμό Δούναβη προς το λιμάνι της Κωνστάντζα, πιθανόν να εξάγονται σε χώρες εκτός ΕΕ.

Οι εξαγωγές καλαμποκιού για την περίοδο Οκτώβριος 2023 – Ιανουάριος 2024 ήταν 10,3 εκατ. τόνους, παρόμοιες με αυτές του 2022. Η ΕΕ διατήρησε την ιδιότητά της ως ο μοναδικός μεγαλύτερος προορισμός, εισάγοντας σχεδόν 6 εκατ. τόνους, με την Ισπανία να λαμβάνει το ήμισυ (2,9 εκατ. τόνους) αυτού του όγκου. Οι εξαγωγές προς την Κίνα (1,6 εκατ. τόνους) μειώθηκαν κατά 30%. Η Αίγυπτος έγινε απροσδόκητα ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας με 1,3 εκατ. τόνους, αύξηση 4,7 φορές σε σύγκριση με το 2022.

Οι εξαγωγές σιταριού για την περίοδο Ιούλιος 2023 – Ιανουάριος 2024 ήταν 9,2 ΜΜΤ, μειωμένες κατά πέντε τοις εκατό σε σύγκριση με το 2022. Πάνω από το 58% αυτού του όγκου (5,3 ΜΜΤ) εξήχθη στην ΕΕ, κυρίως στην Ισπανία (3,2 ΜΜΤ) και στη Ρουμανία (1 ΜΜΤ – αν και όπως αναφέρθηκε, αυτό πιθανότατα μεταφορτώθηκε σε άλλες αγορές). Οι εξαγωγές προς την Τουρκία μειώθηκαν κατά 70% λόγω της κατάρρευσης της BSGI. Η δυνατότητα της Ουκρανίας να ανοίξει το δικό της διάδρομο σιτηρών επέτρεψε στην Ουκρανία να αυξήσει τον όγκο των εξαγωγών της προς άλλες υπερπόντιες αγορές: οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο αυξήθηκαν κατά δύο φορές (έως 716.000 ΜΤ) και προς την Ινδονησία – κατά 75 τοις εκατό (611.000 ΜΤ). Μετά από πλήρη απουσία εξαγωγών στο ΜΥ2022/23, το σιτάρι άρχισε επίσης να πηγαίνει και πάλι στο Πακιστάν (505.000 ΜΤ).

Μετάφραση-επιμέλεια Newsroom Agronewsbomb

Featured Image