Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια εγκρίθηκαν πιστώσεις και έπεται πληρωμή.

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000 € (ένα εκατομμύριο ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2020ΣΕ08210034, με τίτλο «Δράση 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 – 3η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης, τονίζεται στην απόφαση.

Δείτε εδώ την απόφαση του ΥπΑΑΤ

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A91%CE%A14653%CE%A0%CE%93-%CE%9A%CE%A1%CE%99?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image