Σύμφωνα με απόφαση του ΕΛΓΑ που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Την πρόσληψη εννέα υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, στα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας (6), Τρίπολης (1), Ιωαννίνων (1) και Κοζάνης (1) προκειμένου να διενεργηθούν έγκαιρα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις στο ζωικό κεφάλαιο, ενέκρινε ο ΕΛΓΑ.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%9A%CE%A046%CE%A8%CE%A7%CE%9E5-%CE%94%CE%94%CE%9C?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image