Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ που δημοσιεύθηκε στη διαύγεια.

Την κατάταξη των αιτούντων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο των άρθρων 11 και 12 της αριθμ. 3139/329923/27-10-2023 υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%983%CE%A94653%CE%A0%CE%93-%CE%9E%CE%9A%CE%9A?inline=true

Newsroom Agronewsbomb