Η είδηση δεν αποτελεί φάρσα ή προεκλογική υπόσχεση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψαν τις δημιουργικές δυνάμεις και δυνατότητες τις οποίες διαθέτουν.

Με την λαμπρή καθοδήγηση του εκ Κρήτης Υπουργού μεταμόρφωσαν την Λακωνία σε ένα απέραντο κάμπο .Ξεχάστε τους λόφους, τα όρη και τα βουνά. Εξαφανίστηκε ο Πάρνωνας και ο Ταΰγετος. Έγιναν όλα ίσιωμα .(Τρέμε Λάρισα !!)

Αυτό προκύπτει από ηλεκτρονική εφαρμογή που έθεσαν στη διάθεση των παραγωγών της Λακωνίας προκειμένου να υποβάλλουν την δήλωση ΟΣΔΕ του τρέχοντος έτους.

Στη δήλωση του έτους 2023 που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη, υπάρχει η θεωρητική επιλογή της «διατήρησης και προστασίας των καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες», μέσα από την συντήρηση των υπαρχόντων αναβαθμίδων .

Η επιλογή αυτή είναι μία από τις δέκα ( 10 ) που έχει να διαλέξει ο παραγωγός στα πλαίσια των λεγόμενων φιλοπεριβαλλοντικών- οικολογικών δράσεων. Για την επιλογή – δράση αυτή προβλέπεται και σημαντική οικονομική ενίσχυση ανά στρέμμα.

Άλλες όμως οι βουλές των «αρίστων» ηγετών και ηγεσιών.

Όσοι παραγωγοί επιχείρησαν να κάνουν χρήση της επιλογής αυτής διαπίστωσαν ότι τα χωράφια τους είναι κάμπος.

Δεν υπάρχουν εδάφη με κλίσεις στη Λακωνία, δεν υπάρχουν αναβαθμίδες.

Κατά συνέπεια το εν λόγω οικολογικό σχήμα με κωδικό Π1-31.8 «Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες» είναι ανεφάρμοστο στην ενότητα της Λακωνίας .

Η πολιτική και η υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ομολογούμε ότι μας εξέπληξε για άλλη μία φορά με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις αποφάσεις της.

Υπενθυμίζουμε και πληροφορούμε τους αρμόδιους ότι:

Featured Image

Σε εκτάσεις με κλίσεις πάνω από 8 % συνιστάται και «επιβάλλεται» η καλλιέργεια να γίνεται σε αναβαθμίδες που ακολουθούν τις ισοϋψείς καμπύλες.
Οι αναβαθμίδες αυτές διαχωρίζονται από πρανή συνήθως επικλινή .Η κλίση τους είναι συνάρτηση της μηχανικής σύστασης του εδάφους. Στα πρανή αυτά η σταθεροποίηση επιτυγχάνεται είτε με την ανάπτυξη και διατήρηση φυτικής βλάστησης, είτε με την κατασκευή τοιχοποιίας από λίθους (ξερολιθιά). Οι κατασκευές αυτές αφενός μεν επιτρέπουν την διαχείριση των υδάτων και την καλλιέργεια του εδάφους, αφετέρου δε αποτρέπουν την διάβρωση.

Στο νομό Λακωνίας έχουμε 138 τοπικές Κοινότητες χαρακτηρισμένες ως Ορεινές και Μειονεκτικές με βάση τα κριτήρια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1975 «περί της ορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ορισμένες περιοχές» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την Οδηγία 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1981 και ισχύει μέχρι σήμερα .
Για την ταξινόμηση των παραπάνω Κοινοτήτων ελήφθησαν ως κριτήρια το υψόμετρο των γεωργικών εκτάσεων και οι κλίσεις αυτών .
Στην παραπάνω κατηγορία εντάχθηκαν:

Εκτάσεις σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μ. ή
Εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 20 % ή
Εκτάσεις σε υψόμετρο πάνω από 600 μ. και κλίση μεγαλύτερη του 16 %.
Τα χιλιάδες στρ/τα με ελιές των 138 Ορεινών και Μειονεκτικών Κοινοτήτων που αναπτύσσονται άραγε ;
Κατά τους φωστήρες μας αναπτύσσονται στα ισιώματα του Κάμπου της Λακωνίας !!! Αξίζει να σημειωθεί ότι στους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ( ΓΥΣ κλίμακα 1/5.000 ) οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθερα, αποτυπώνονται οι υπάρχουσες φυσικές και τεχνητές αναβαθμίδες σε όλη την Ελλάδα .

Από τους χάρτες αυτούς είναι επίσης φανερό ότι στην ενότητα της Λακωνίας υφίστανται χιλιάδες στρέμματα καλλιέργειας ελιάς σε αναβαθμίδες .

Οι δημιουργοί της σχετικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι δεν πέρασαν ποτέ από την Λακωνία αλλά και στο μάθημα της «Πατριδογνωσίας» ήτανε απόντες…….

Μετά τα παραπάνω καλούμε τις υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Να ελέγξουν και αποκαταστήσουν την ορθή λειτουργία της σχετικής εφαρμογής
Να ενημερώσουν με εγκύκλιο , ΚΥΔ και παραγωγούς , για την χρήση του εν λόγω οικολογικού σχήματος την τρέχουσα περίοδο .
Ελπίζουμε σε άμεσες απαντήσεις διότι ο κίνδυνος ΝΑ ΧΑΘΟΎΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΟΣΑ για τους παραγωγούς είναι πολύ μεγάλος .

Σταύρος Χρυσαδάκος

(*) Γεωπόνος

ΥΓ. Για τις εκτάσεις που διεκδικεί το Ελληνικό Δημόσιο και αφαιρούνται από τους παραγωγούς «παράνομα» , διότι δεν έχουν κριθεί οριστικά οι αρχικές εγγραφές στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και δε έχουν τελεσιδικήσει οι ενστάσεις στους αναρτημένους δασικούς χάρτες , ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image