Την Παρασκευή 24.05.2024, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών «farmadvisors», στο αμφιθέατρο του «Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων» (ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, προκειμένου να αναδείξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ακολούθως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες συγκροτήθηκαν σε σώμα.

Featured Image

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος: Ιωάννης Καραστέργιος (FARMANET)
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μπουνάκης (PROACTIVE)
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Μαργαριτόπουλος (GENECON)
Ταμίας: Δημήτριος Μπαρδακίδης (ENA)
Μέλος: Στυλιανός Δρύς (FOODSTANDARD)
Σύνθεση Ελεγκτικής Επιτροπής:
Μπινιατίδου Αικατερίνη (ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ)
Κουτεντάκης Νικόλαος (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
Δημόκας Γεώργιος (ΔΗΜΟΚΑΣ).

Featured Image