Με απόφαση Σταμενίτη, που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση: “Τροποποιούμε το Παράρτημα III του άρθρου 10 της αριθμ. 425/42522/20-05-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει για το έτος 2023.

-Στην ομάδα Σταφύλια Οινοποιίας Α΄ κατηγορίας, στην ΠΕ Κυκλάδων αντικαθίσταται η τιμή των 1,95€/κιλό με την τιμή 2,56€/κιλό, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:”

Featured Image

Δείτε εδώ λεπτομέρειες

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%9274653%CE%A0%CE%93-%CE%A158?inline=true

Featured Image