Αυστηροποιείται η νομοθεσία με απόφαση Αυγενάκη.

Η παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1710/51865/2018 υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156) περί υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα» (Β’ 1295) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η χρήση της ελληνικής σημαίας νοείται μόνο σε προϊόντα που η προέλευση του γάλακτος και των λοιπών γαλακτοκομικών συστατικών είναι αποκλειστικά ελληνικής προέλευσης ή σε προϊόντα που τους έχει απονεμηθεί το “Ελληνικό Σήμα”, βάσει της ΚΥΑ Κ4 7838/2014 (Β’ 1432)».

Δείτε την τροποποίηση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A124653%CE%A0%CE%93-%CE%9F%CE%9E%CE%9E?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image