Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε συνεργασία με επιστήμονες από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο προχώρησε την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024, στην έναρξη προγράμματος κλασσικής βιολογικής καταπολέμηση του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη (Aleurocanthusspiniferus) στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, παρουσία του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Π.Α.Α. Γιώργου Κοντογιάννη.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία και επιτόπιος έλεγχος σε επιλεγμένα σημεία της περιφέρειας για την τοποθέτηση του ωφελίμου εντόμου Encarsia smithi για την βιολογική καταπολέμηση του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν δενδρύλλια εσπεριδοειδών τα οποία φέρουν προνύμφες του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη. Οι προνύμφες αυτές είναι επιμολυσμένες με το ωφέλιμο έντομο Encarsia smithi το οποίο παρασιτεί στο εσωτερικό τους για να ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά καταστρέφει τον μαύρο ακανθώδη αλευρώδη.

Featured Image

Η εγκατάσταση των δενδρυλλίων πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένα σημεία του νομού που πληρούσαν τις προδιαγραφές που υπέδειξαν οι ερευνητές του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Την τοποθέτηση των δενδρυλλίων επιμελήθηκαν, από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ο Δρ. Παναγιώτης Μυλωνάς Γεωπόνος-Εντομολόγος, Εντεταλμένος Ερευνητής B του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Τμήματος Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, και η υποψήφια διδάκτωρ Μαρία-Βασιλική Γιακουμάκη, ενώ από την ΔΑΟ Αιτωλοακαρνανίας η Ιωάννα Τριάντη Τμηματάρχης του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και ο Χρήστος Τασόπουλος υπεύθυνος του Προγράμματος Επισκοπήσεων της ΠΕ Αιτ/νίας.

Στην τοποθέτηση παρευρέθηκε ο Διευθυντής της ΔΑΟ Αιτ/νίας Σάββας Βλάχος.Το πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης είναι σε πειραματικό στάδιο και σκοπός του προγράμματος είναι η εγκατάσταση του ωφελίμου εντόμου στην περιοχή για την επίτευξη βιολογικής ισορροπίας,καθώς και βιώσιμης και μακροχρόνιας λύσης του προβλήματος.

Featured Image