Από τις 07/06/2022 έως τις 21/06/2022 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 45.334.489,41 €

Δείτε παρακάτω σχετικούς πίνακες

Featured Image

https://www.opekepe.gr/images/documents/Jun2022/PAYMENTS_OPEKEPE_07062022-21062022.pdf