Δεν φάνηκε ακόμα στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων παραγωγών η δημοσιονομική πειθαρχία 2021, κάτι που αναμένεται αύριο. Ορισμένοι μόνο αγρότες έχουν δει χρήματα.

Ολοκληρώθηκε, στις 14.10.2022, ο υπολογισμός πληρωμής:

  • της Βασικής Ενίσχυσης και των λοιπών καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων καθώς και των ενισχύσεων για τα μικρά νησιά Αιγαίου (ΜΝΑ) με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021, συνολικού ποσού 5,25 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές αυτές αφορούσαν κυρίως διοικητικές πράξεις που έγιναν αποδεκτές και διορθώσεις σφαλμάτων.
  • της επιστροφής της δημοσιονομικής πειθαρχίας έτους 2021, ύψους 26,75 εκατ. ευρώ (έναντι 16,3 εκατ. ευρώ για τις αιτήσεις έτους 2020).

Οι ανωτέρω ενισχύσεις θα πιστωθούν άμεσα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Σε αυτές τις πληρωμές περιλαμβάνονται 185 νέοι δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος (ΕΑ) 2021, ενώ καταβλήθηκαν ενισχύσεις και σε 91 δικαιούχους ΕΑ 2021 από τους 2.021 που είχαν δεσμευθεί λόγω ευρημάτων στις πληρωμές της 30ης.06.2021. Για τους υπόλοιπους, που παραμένουν δεσμευμένοι, λόγω του ότι προέκυψαν προβλήματα με την απόδειξη της νόμιμης κατοχής των εκτάσεων που δήλωσαν, η πληρωμή τους θα ολοκληρωθεί με την προσκόμιση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ισχυρών νομικών εγγράφων απόδειξης της νόμιμης κατοχής των εν λόγω εκτάσεων που θα αναιρούν τα αρχικά ευρήματα.

Featured Image

Με τις πληρωμές αυτές των 32 εκατ. ευρώ, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ολοκληρώνει τις πληρωμές για τις αιτήσεις 2021, έχοντας καταβάλλει συνολικά, για τον Πυλώνα Ι, ποσό ύψους 2 δισ. ευρώ, περίπου.

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

  • να έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών που έχουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς και μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» (https://dip.opekepe.gr), με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) ή,
  • να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (210.880.2000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Υπ.Α.Α.&Τ. (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των πληρωμών του έτους 2021, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προχωρήσει, βάσει τυχαίου δείγματος και άλλων κριτηρίων καθώς και ευρημάτων, στην αξιολόγηση αριθμού ΚΥΔ, για την τήρηση των υποχρεώσεων τους βάσει των υπογεγραμμένων ΣΔΕΠΥΑΠ, για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσης.