Απούσα η Ελλάδα, ενώ καταρρέουν οι τιμές των προϊόντων.

Μεγάλη διαμαρτυρία σήμερα στις Βρυξέλλες: Εκπρόσωποι αγροτών από τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία συμμετέχουν την Τρίτη, κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια διαμαρτυρία για την κατάσταση και τις σοβαρές ανισορροπίες που αντιμετωπίζει η εγχώρια αγροδιατροφικός τομέας στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία . Σε κοινή επιστολή για την απελευθέρωση του εμπορίου με την Ουκρανία, τον αντίκτυπο του ελεύθερου εμπορίου με την Ουκρανία στους ευρωπαίους αγρότες στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τα σχετικά μέτρα, εκπρόσωποι των Γεωργικών Επιμελητηρίων και οργανώσεων αγροτών από τις πέντε χώρες αναφέρουν ότι η τρέχουσα η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή,Οι αγρότες στις προαναφερθείσες χώρες αντιμετωπίζουν σήμερα ταχεία πτώση των τιμών και έλλειψη ζήτησης για σιτηρά και ελαιούχους σπόρους λόγω της πλεονάζουσας προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση.

Από τη Ρουμανία, η επιστολή υπογράφεται από την Εθνική Ομοσπονδία Παραγωγών στη Γεωργία, τη Βιομηχανία Τροφίμων και Συναφείς Υπηρεσίες – PRO AGRO, την Ένωση Ενώσεων Αγροτικών Παραγωγών (LAPAR), την Ένωση Εθνικού Παραρτήματος Συνεταιρισμών στον Τομέα Λαχανικών ( UNCSV) και του Farmer’ Force Association (AFF) , οργανώσεις που αποτελούν μέρος της Συμμαχίας για τη Γεωργία και τη Συνεργασία (AAC).

Οι υπογράφοντες δηλώνουν ότι τα αποθέματα είναι στο 150% των τυπικών επιπέδων για αυτήν την εποχή, η επόμενη συγκομιδή ξεκινά σε λιγότερο από ένα μήνα και υπάρχει πραγματική πιθανότητα να μην υπάρχουν αγοραστές και χώρος αποθήκευσης για τα σιτηρά της επόμενης συγκομιδής και ελαιούχους σπόρους.

Επιπλέον, οι διάδρομοι αλληλεγγύης δεν λειτουργούν. Η κατάσταση προκαλείται κυρίως από την αδασμολόγητη εισαγωγή ουκρανικών γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εισήχθησαν σιτάρι, καλαμπόκι και σόγια, ακόμη και αν αρχικά υποτίθεται ότι πήγαιναν στα λεγόμενα χρώματα αλληλεγγύης που προορίζονταν για τρίτες χώρες ή αγοραστές παραδοσιακά ουκρανικά προϊόντα. Για να βοηθήσει την Ουκρανία να εξάγει τη γεωργική της παραγωγή και να τροφοδοτήσει τις χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε τους λεγόμενους διαδρόμους αλληλεγγύης, οι οποίοι όμως έχουν γίνει κατάχρηση από τους εμπόρους με σκοπό την απόκτηση εύκολα και γρήγορα κέρδη.

Μια άλλη πτυχή που τόνισαν οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας είναι ότι η αγορά δεν λειτουργεί υπέρ των αγροτών. Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κατακλύζεται από ουκρανική παραγωγή. Ως αποτέλεσμα, οι αγρότες αναζητούν εναλλακτικές λύσεις αποθήκευσης ή άλλες επιλογές, χωρίς όμως την πραγματική δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας αποθήκευσης, τουλάχιστον όχι χωρίς συμβιβασμούς στις παραμέτρους ποιότητας της παραγωγής. Η κατάσταση αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο ιδιαίτερα στους μικροκαλλιεργητές.

Οι υπογράφοντες την επιστολή εφιστούν την προσοχή στο γεγονός ότι οι αγρότες δεν είναι η αιτία του πληθωρισμού στην Ευρώπη. Η τιμή του σιταριού καθορίζεται από την παγκόσμια αγορά ακολουθώντας τη λογική της εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης. Οι αγρότες δεν προκάλεσαν και εκμεταλλεύτηκαν σκόπιμα την κατάσταση της αγοράς πέρυσι, καθώς δεν μπορούν να επηρεάσουν την τελική τιμή του προϊόντος τους και επί του παρόντος δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση της αγοράς.

Επιπλέον, ούτε οι Ουκρανοί αγρότες έχουν να κερδίσουν τίποτα. Μεγάλη ποσότητα ουκρανικού σιταριού και άλλων δημητριακών δεν φτάνει στις χώρες με μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές τροφίμων, αλλά στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς να τηρούνται οι αυστηρές ποιοτικές παραμέτρους και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ζητούνται από τους αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι τα βασικά γεωργικά προϊόντα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι από αγρότες, αλλά από εμπόρους, αυτή η μερική εξαγορά των ευρωπαϊκών αγορών δεν είναι καν προς όφελος των Ουκρανών αγροτών (αυτούς τους οποίους πρέπει να βοηθήσουν οι διάδρομοι αλληλεγγύης), λαμβάνουν μόνο ένα κλάσμα η πραγματική τιμή.

Featured Image

Με τη σειρά τους, οι καταναλωτές εκτίθενται σε κινδύνους. Ένα σημαντικό πρόβλημα σχετίζεται με το γεγονός ότι, μόλις τα εμπορεύματα περάσουν τα ουκρανικά σύνορα, φτάνουν στην ενιαία ελεύθερη αγορά της ΕΕ, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη τη διάκριση του τελικού προορισμού τους. Ακόμη και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν μπορούν να αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση, καθώς υπάρχουν εικασίες για επανασυσκευασία αγαθών ή σκόπιμη ανάμειξη ουκρανικού σιταριού και άλλων σιτηρών με την τοπική παραγωγή προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ποιοτικές παράμετροι και να μειωθεί ο κίνδυνος ανίχνευσης ανθυγιεινών τροφίμων στην τροφική αλυσίδα. .

Επίσης, μια άλλη κατάσταση που αναφέρουν οι αγρότες αφορά την αύξηση του αριθμού των φορτηγών που φορτώνονται με πρωτογενή μεταποιημένα προϊόντα (λάδι, αλεύρι, σόργο, ζάχαρη). στην καταστροφή των βιομηχανιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αγρότες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που συμμετέχουν στη διαμαρτυρία της Τρίτης απαιτούν την αποκατάσταση των δασμών και των ποσοστώσεων στα ουκρανικά γεωργικά και τρόφιμα και την παράταση των προσωρινών προληπτικών μέτρων στις εισαγωγές από την Ουκρανία τουλάχιστον έως τις 14 Ιουνίου 2024 , ώστε η Η ικανότητα αποθήκευσης που παραμένει στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση σιτηρών της ΕΕ μετά τη νέα συγκομιδή και για να αποφευχθεί ότι μια νέα πρακτική ντάμπινγκ από την Ουκρανία έχει συνέπειες για την ευρωπαϊκή αγορά σιτηρών στην πιο ευάλωτη περίοδο.

«Είναι ευνοϊκό το γεγονός ότι οι εισαγωγές έχουν απαγορευτεί μέχρι τις 5 Ιουνίου 2023, αλλά αυτό που παραμένει ανησυχητικό είναι ότι αυτές οι συμβάσεις που ήδη ισχύουν έχουν επιτραπεί να παραμείνουν ανεξέλεγκτες. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη κατάσταση για αυτά, γιατί μπορεί να παραποιηθούν, να προστεθούν επιπλέον ποσότητες και να αναδρομολογηθούν. Εάν, μετά τις 5 Ιουνίου, αρθεί η απαγόρευση εισαγωγής στις 5 χώρες, επιμένουμε στην επέκταση του καταμερισμού κινδύνου μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ, έτσι ώστε κάθε κράτος να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί μια ποσόστωση γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία, ευθέως ανάλογη με το μέγεθος του τη χώρα και τον πληθυσμό της, ώστε να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία και να μην φέρουμε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σε υλικοτεχνικό αποκλεισμό, τους αγρότες σε χρεοκοπία και κατάρρευση», αναφέρει επίσης η επιστολή.

Ένα άλλο αίτημα αποσκοπεί στη διεύρυνση του καταλόγου των προϊόντων που καλύπτονται από τους κανονισμούς για τα προσωρινά προληπτικά μέτρα στις εισαγωγές από την Ουκρανία, ώστε να περιλαμβάνει αυγά, πουλερικά, μέλι, λάδι, αλεύρι, βούτυρο, ζάχαρη, φρούτα και λαχανικά και επεξεργασμένα τρόφιμα και να παραταθεί μέχρι την ένταξη της Ουκρανίας στην η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών από τις πέντε χώρες ζητούν επίσης χρηματοδότηση για την κατασκευή οδών μεταφοράς, μεταφορών και λιμενικών υποδομών ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διέλευση γεωργικών και τροφίμων από την Ουκρανία σε λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας. Απαιτείται επίσης η δημιουργία μεταφορικών υποδομών και κέντρων logistics για τη διέλευση προϊόντων από την Ουκρανία μέσω της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο ελληνικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτραπεί το άνοιγμα της διαδρομής της Κωνστάντζας για τις ρουμανικές εξαγωγές.

Άλλες απαιτήσεις αναφέρονται στην επέκταση με την Τσεχική Δημοκρατία του καταλόγου των χωρών που μπορούν να αποφασίσουν να απαγορεύσουν την εισαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία στις δικές τους αγορές , την επέκταση του καταλόγου των χωρών που είναι επιλέξιμες για πακέτα αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού για την κρίση με η Τσεχική Δημοκρατία), η δημιουργία ειδικού ταμείου για τη στήριξη αγροτών από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που χρηματοδοτείται εκτός των κονδυλίων που διατίθενται για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και επιτρέπει στα κράτη μέλη Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να εφαρμόσουν εθνική βοήθεια σύμφωνα με τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους.

Πηγή: Agerpres

Featured Image