Το έργο BEACON ολοκληρώνεται και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα του!

Τρία χρόνια μετά την έναρξη του BEACON και έπειτα από δύο χρόνια συνεχόμενων πιλοτικών εφαρμογών, το έργο φτάνει με απόλυτη επιτυχία στο τέλος του.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εργαλειοθήκη BEACON κατάφερε να μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο για την παροχή υπηρεσιών γεωργικής ασφάλισης, ειδικά για συμβόλαια που καλύπτουν καταστροφές όπως π.χ. παγετός, πλημμύρα, πυρκαγιά και ανεμοθύελλες, ελαχιστοποιώντας το χρόνο εκτίμησης και αποζημίωσης των αγροτών σε μια εβδομάδα.

Στα ασφαλισμένα για χαλαζόπτωση αγροτεμάχια η εργαλειοθήκη BEACON προσφέρει ακριβέστερη αξιολόγηση της ζημιάς σε χρόνο μικρότερο των 40 ημερών, επιφέροντας επιπλέον εξοικονόμηση χρόνου. Κατά μέσο όρο εκτιμάται ότι η μείωση του χρόνου κυμαίνεται μεταξύ 70% και 95%.

Ομοίως, η αυτοματοποίηση που επιτεύχθηκε ξεπέρασε το 90% και μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω εφόσον η εργαλειοθήκη του BEACON ενσωματωθεί στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα των ασφαλιστικών εταιρειών. Στη διάρκεια του έργου εφαρμόστηκαν επιπλέον πιλοτικά αυτοματοποιημένες διαδικασίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, επιτυγχάνοντας 100% αποδοχή των αποτελεσμάτων και διαθεσιμότητα πληροφοριών.

Έτσι, η εργαλειοθήκη του BEACON είναι έτοιμη να προσφέρει στον κλάδο της Γεωργικής Ασφάλισης μια σειρά από σημαντικά οφέλη:

1. Απρόσκοπτη διαχείριση συμβολαίων γεωργικής ασφάλισης μέσω της καλύτερης παρακολούθησης τους.

Featured Image

2. Ακριβέστερη στατιστική ανάλυση κλιματολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων που υποστηρίζουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και την πρόληψη καταστροφών.

3. Βελτιστοποίηση κόστους μέσω καλύτερης λειτουργικής απόδοσης:

  • διαχείρισης των εργαζομένων
  • ιεράρχησης των επιτόπιων επισκέψεων με βάση την ακριβή εκτίμηση των κατεστραμμένων αγροτεμαχίων
  • πληροφόρησης σχετικά με τη ζημιά ενώπιον των πελατών.

4. Βελτιωμένη εμπιστοσύνη και διαφάνεια στις ασφαλιστικές εταιρείες επιτρέποντας την ενσωμάτωση της τεχνολογίας blockchain και διαχείριση έξυπνων συμβολαίων.

5. Ισχυρότερη σύνδεση ολόκληρης της αλυσίδας υπηρεσιών γεωργικής ασφάλισης.

Το τελικό μήνυμα του έργου στους παρόχους γεωργικής ασφάλισης είναι ότι η εργαλειοθήκη του BEACON αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει την τεχνολογία δορυφορικής τηλεπισκόπησης, με ακριβείς καιρικές προγνώσεις και τεχνολογία blockchain, παρέχοντας οικονομικά αποδοτικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τον κλάδο της γεωργικής ασφάλισης.

Το έργο BEACON Horizon 2020 ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα.
Η κοινοπραξία του έργου αποτελούνταν από τους οργανισμούς KARAVIAS Underwriting Agency (Ελλάδα), AGROAPPS PC (Ελλάδα), UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (Ισπανία), INOSENS DOO (Σερβία), ETHERISC GMBH (Γερμανία),
UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING (Σερβία) και ΕΤΑΜ ΑΕ (Ελλάδα).  

https://beacon-h2020.com/
Featured Image