Η Ιταλία εξετάζει τη δυνατότητα «αναπροσανατολισμού» του εθνικού στρατηγικού της σχεδίου για την εφαρμογή του προγράμματος γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ για τη στήριξη της στρατηγικής γεωργικής παραγωγής ως απάντηση στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Στα τέλη Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε την επιστολή παρατήρησής της σχετικά με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο της Ιταλίας, κατηγορώντας τη Ρώμη ιδιαίτερα για τη διανομή των επιδοτήσεων –που θεωρείται ανισόρροπη υπέρ των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της κοιλάδας του Πάδου– και για την έλλειψη φιλοδοξίας από την άποψη του περιβάλλοντος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Μέσω αυτών των σχεδίων, οι χώρες της ΕΕ καθορίζουν πώς σκοπεύουν να επιτύχουν τους εννέα στόχους της αναθεωρημένης ΚΓΠ σε επίπεδο ΕΕ. Το υπουργείο Γεωργίας της Ιταλίας αναμένει να διαβιβάσει μια ενημερωμένη έκδοση του σχεδίου του έως τα τέλη Ιουλίου.

Ωστόσο, ακόμη και πριν από την αρχική αξιολόγηση από τις Βρυξέλλες, ο υπουργός Γεωργίας Stefano Patuanelli είπε ότι ενώ θεωρούμε τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ «το καλύτερο δυνατό σημείο ισορροπίας», είναι απαραίτητο «να σκεφτούμε την αναβολή έναρξης ισχύος της νέας ΚΓΠ, ίσως έχοντας ως το 2023 ένα ακόμη μεταβατικό έτος για να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα έκτακτη ανάγκη» που συνδέεται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όταν διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Patuanelli τον Μάρτιο, η ιδέα της ευέλικτης έναρξης ισχύος της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ δημιούργησε μερικά φρύδια στους υπουργούς Γεωργίας του άλλου μπλοκ.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι το αίτημα της Ιταλίας περιελάμβανε προσαρμογή των σχεδίων για το 2023 μόνο για τη διασφάλιση των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας στη γεωργία.

Σύμφωνα με τον Patuanelli, η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας το 2023, όπως συνέβη το 2021-22 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα μπορούσε να αποτρέψει την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, τα οποία στη συνέχεια θα ισχύουν για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο της ΚΓΠ έως το 2027.

Χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές

«Προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουμε από τους δύσκολους στόχους της νέας ΚΓΠ και ως εκ τούτου, αντί να σκεφτόμαστε μια διαρθρωτική τροποποίηση των Στρατηγικών Σχεδίων, θα πρέπει να εξεταστεί η αναστολή της έναρξης ισχύος των νέων κανονισμών». είπε ο Πουτουανέλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι δύο, συγκεκριμένα «μια σειρά επειγουσών παρεμβάσεων για τη στήριξη της ρευστότητας και τη μείωση του κόστους της εταιρείας» και η «επιτάχυνση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης (ΕΣΜ), για τη διασφάλιση της ενεργειακής διαφοροποίησης των εταιρείες και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού».

Το υπουργείο Γεωργίας διέθεσε 60 εκατ. ευρώ για την επαναδιαπραγμάτευση των δανείων των αγροτικών εταιρειών και τη στήριξη όσων έχουν πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου και εισήγαγε έκπτωση φόρου για την αγορά καυσίμων.

Featured Image

Σχετικά με την επιτάχυνση του NRP, ο Patuanelli είπε ότι «το κεντρικό στοιχείο είναι η ενεργειακή διαφοροποίηση». Στις 25 Μαρτίου, ο υπουργός υπέγραψε νομοθετικό διάταγμα σχετικά με τα πάρκα ηλιακής ενέργειας σε αγροκτήματα.

Το σχέδιο χορηγεί 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες αγροτικών κτιρίων, που θα επιτρέψει στις ιταλικές αγροτοβιομηχανίες να μειώσουν το κόστος των λογαριασμών τους και να γίνουν ολοένα και πιο αυτάρκεις στον ενεργειακό τομέα.

«Ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι η εγκατάσταση πάνελ συνολικής ισχύος 375.000 kW, συμβάλλοντας έτσι στην υποστήριξη της διαδικασίας ενεργειακής διαφοροποίησης, πλέον απαραίτητη από ποτέ για ολόκληρο το εθνικό σύστημα παραγωγής», πρόσθεσε ο Patuanelli.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στην Ουκρανία ώθησαν τους Ιταλούς αγρότες να ζητήσουν από την κυβέρνηση να αλλάξει το εθνικό σχέδιο ΚΓΠ.

Στις 8 Μαρτίου, η Agrinsieme, μια ένωση που συγκεντρώνει διάφορες οργανώσεις αγροτών, δήλωσε  ότι «είναι επείγον να προστατευθεί το εθνικό δυναμικό παραγωγής, ειδικά για τον τομέα της αροτραίας, και να επανεξεταστούν ορισμένες ευρωπαϊκές επιλογές στον ενεργειακό τομέα».

Ο συντονιστής της ένωσης, Massimilano Giansanti,εξήγησε ότι «βλέποντας τον κοινοτικό ορίζοντα, πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση της νέας ΚΓΠ πρέπει να ανασταλεί προσωρινά, καθώς και η υποχρέωση οικολογικού χαρακτήρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα ήταν απαραίτητη η επέκταση της εφαρμογής της στρατηγικής Farm to Fork, αναθεωρώντας την υπό το πρίσμα της σημερινής κατάστασης».

Ο Ettore Prandini, πρόεδρος της Coldiretti, της μεγαλύτερης οργάνωσης Ιταλών αγροτών, δήλωσε ότι «με τις έκτακτες παρεμβάσεις που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να ανακτηθούν 200 χιλιάδες εκτάρια γης στην Ιταλία για καλλιέργεια για μια πρόσθετη παραγωγή περίπου 15 εκατομμυρίων εκατομμυρίων λίτρων. καλαμπόκι για τα αγροκτήματα, σκληρό σιτάρι για ζυμαρικά και μαλακό σιτάρι για ψωμί που είναι απαραίτητο για τη μείωση της εξάρτησης από τις ξένες χώρες».

Ο Πραντίνι υπέβαλε επίσης προτάσεις  για την αναθεώρηση της αναγνώρισης της τεχνολογίας επεξεργασίας γονιδιώματος, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους των επιχειρηματιών με δημόσια εγγύηση.

Πηγή: Euractiv

Featured Image