Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγροτοπαραγωγοί εξαγωγείς μήλων εξαιτίας της παρεμπόδισης της εμπορικής ναυσιπλοΐας από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, είναι κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Αναφορικά με το αίτημα αποζημίωσης που θίγεται στην εν λόγω Ερώτηση, διευκρινίζεται ότι
εξετάζεται επισταμένως σε πρώτη φάση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

Επιπλέον, τονίζεται ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αυγενάκης, στο
πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Μαρτίου 2024, επεσήμανε τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει επιφέρει στον τομέα των οπωροκηπευτικών η πρόσφατη κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα με το κλείσιμο της εμπορικής διόδου από τη διώρυγα του Σουέζ. Αυτό έχει ως συνέπεια το αυξημένο κόστους μεταφοράς αλλά και τη μεγάλη καθυστέρηση των παραδόσεων κατά σχεδόν 10-12 ημέρες.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στηρίζει και προωθεί την άσκηση πολιτικής στον τομέα των οπωροκηπευτικών και των μήλων μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών και του ειδικού στόχου της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι Οργανώσεις Παραγωγών μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα μπορούν να υλοποιούν δράσεις που αφορούν την προώθηση των προϊόντων τους, τη βελτίωση εμπορίας των προϊόντων τους και την απόσυρση προϊόντων από την αγορά μέσω της δωρεάν διανομής σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, Καν. 891/2017, Καν. 892/2017, την αριθ. 1400/395263/22-12-2023 (ΦΕΚ Β΄ 7430 της 29ης-12-2023) απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ΕΜΑΣ (2023), στην Π.Ε. Καστοριάς υπάρχει μία (1) Οργάνωση Παραγωγών που περιλαμβάνει το μήλο μεταξύ των αναγνωρισμένων προϊόντων της, η Γ.Ε.Ο.Κ. Α.Ε., η οποία υλοποίει επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Featured Image

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, οι καλλιέργειες μήλων στην Π.Ε. Καστοριάς, σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΣΔΕ 2023, αφορούν σε έκταση: 1.251,18 ha και πλήθος ΑΦΜ: 31.

Σύμφωνα με τoν INCOFRUIT-HELLAS (Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών), οι εξαγωγές μήλων από την Ελλάδα πραγματοποιούνται με χαμηλούς ρυθμούς και συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο από 1/9/23 έως 23/2/24 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 23.059 τόνους έναντι 47.099 τόνων (μείωση 51%) την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ αντίθετα καταγράφονται ιδιαίτερα αυξημένες εισαγωγές μήλων το ίδιο χρονικό διάστημα.

Δείτε ολόκληρη την απάντηση εδώ

mila
Featured Image