Βγήκε η πολυαναμενόμενη Εγκύκλιος 1η από το ΥπΑΑΤ με θέμα την: «Διευκόλυνση σύναψης δανειακών συμβάσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων της Δράσης 5.1.2 του Μέτρου 5 του ΠΑΑ 2014-2020».

Όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται στην εγκύκλιο: “Oι δικαιούχοι της Δράσης 5.1.2 δύνανται να χρηματοδοτήσουν μέρος ή το σύνολο της υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων με τη χρήση τραπεζικού δανείου”.

Δείτε λεπτομέρειες εδώ

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%9F%CE%A34653%CE%A0%CE%93-%CE%95%CE%935?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image