Τα τελευταία στοιχεία που ελήφθησαν από το Poolred System του Ιδρύματος Olivar δείχνουν μια ελαφρά αύξηση στις τιμές των ελαιολάδων στην αγορά της Ισπανίας, σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 7,5 ευρώ το κιλό για το εξαιρετικό παρθένο και 6,23 για το λαμπαντέ.

Η τιμή παραγωγού του έξτρα παρθένου ελαιολάδου την τρέχουσα εβδομάδα, από 6 έως 12 Απριλίου, είναι 7.565,95 ευρώ/τόνο (προσωρινά στοιχεία), που αντιπροσωπεύει αύξηση της τιμής κατά 1,80% την εβδομάδα, αν τη συγκρίνουμε με την τιμή του εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν 7.431,82 ευρώ/τόνο.

Η τιμή παραγωγού του παρθένου ελαιολάδου την τρέχουσα εβδομάδα, από 6 έως 12 Απριλίου, είναι 6.751,51 ευρώ/τόνο (προσωρινά στοιχεία), που αντιπροσωπεύει αύξηση της τιμής κατά 0,84% εβδομαδιαία, αν τη συγκρίνουμε με την τιμή έξτρα παρθένου ελαιολάδου από την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν 6.695,04 ευρώ/τόνο.

Featured Image

Η τιμή παραγωγού του ελαιολάδου βάσης λαμπάντε 1 την τρέχουσα εβδομάδα, από 6 έως 12 Απριλίου, είναι 6.234,68 ευρώ/τόνο (προσωρινά στοιχεία), που αντιπροσωπεύει αύξηση της τιμής κατά 1,21% εβδομαδιαία, αν τη συγκρίνουμε με την τιμή λαμπάντε βάσης 1 ελαιόλαδο από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 6.160,29 ευρώ/τόνο.

Όσον αφορά τον όγκο, την τρέχουσα εβδομάδα από 6 έως 12 Απριλίου έχουν διαπραγματευτεί 3.853,27 τόνοι (προσωρινά στοιχεία).

Πηγή: oleumxauen.es

Featured Image