Δημοσιεύτηκε στην διαύγεια.

Ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων των Δράσεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», όπως περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A5%CE%9846%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-8%CE%9D%CE%9B?inline=true

Newsrooom Agronewsbomb

Featured Image