Featured Image

Σε μια πρόσφατη εξέλιξη, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) γνωστοποίησε την προκαταρκτική πρόβλεψή του για την έκταση για το 2024, υποδεικνύοντας πιθανή μείωση στις φυτεύσεις καλαμποκιού και σίτου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ενώ οι προβλέψεις του USDA υστερούν ελαφρώς σε σχέση με τις προβλέψεις των αναλυτών, η αγορά έχει ήδη παρατηρήσει αισθητές επιπτώσεις, με συνεχείς μειώσεις στις τιμές του καλαμποκιού και του σιταριού να ξεπερνούν τις μειώσεις που παρατηρήθηκαν στις τιμές της σόγιας.

Στο Χρηματιστήριο του Σικάγο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του σιταριού στις ΗΠΑ αντιμετώπισαν πτωτικές πιέσεις, παρά την αναμενόμενη μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης σε όλες τις εκμεταλλεύσεις. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις ή σε μείωση των ερευνών στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και οι αισιόδοξες προοπτικές για τη συγκομιδή σιταριού σε μεγάλες παραγωγικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά, ενδέχεται να συμβάλουν σημαντικά. Οι αδύναμες εξαγωγικές πωλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν περαιτέρω την πίεση στις τιμές.

Οι αναλυτές του κλάδου παρακολουθούν στενά την κατάσταση, εκφράζοντας ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις των προβλέψεων του USDA στους αγρότες και στον αγροτικό τομέα. Επιπλέον, οι χαμηλότερες τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων αναμένεται να οδηγήσουν σε χαμηλότερες μέσες τιμές σιτηρών το 2024, ευθυγραμμίζοντας με τη συνολική πτωτική τροχιά. Η προβλεπόμενη μείωση στις φυτεύσεις καλαμποκιού και σιταριού εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα μελλοντικά επίπεδα προσφοράς, οδηγώντας ενδεχομένως σε αυξημένη αστάθεια της αγοράς.

Featured Image

Η έκθεση του USDA υπογραμμίζει τη λεπτή ισορροπία στη γεωργική βιομηχανία, όπου παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου και οι εξαγωγικές πωλήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της αγοράς για το σιτάρι σε παγκόσμια κλίμακα. Οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων είναι πιθανό να έχουν απήχηση σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της γεωργίας, επηρεάζοντας όχι μόνο τους αγρότες αλλά και τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στη μεταποίηση, τη διανομή και το διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, το USDA προβλέπει παγκόσμια αύξηση περίπου 7% στα αποθέματα μεταφοράς σίτου, καλαμποκιού και σόγιας για το 2024-25, εξαιρουμένης της Κίνας, σε σύγκριση με το 2023-2024. Παρά την αναμενόμενη κατά 15% υψηλότερη μεταφορά σίτου στις ΗΠΑ, τα παγκόσμια αποθέματα μεταφοράς σίτου αναμένεται να μειωθούν για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Αναμένεται ότι οι μέσες τιμές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα μειωθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τις τιμές του σιταριού να αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 1,20 $ από το 2023 έως το 2024. Το USDA προβλέπει ότι η έκταση σίτου-καλαμποκιού-σόγιας ανέρχεται συνολικά σε 225,5 εκατομμύρια στρέμματα για το 2024-25, υποδηλώνοντας μείωση σχεδόν 2,3 εκατομμυρίων στρεμμάτων από την τρέχουσα περίοδο εμπορίας. Αν και αυτό ευθυγραμμίζεται με τον μέσο όρο της περιόδου 2021-23, αντιπροσωπεύει μείωση περίπου 4,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων από τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Αυτές οι αναμενόμενες μειώσεις συνυπολογίζονται, με την παραδοχή κανονικών καιρικών συνθηκών κατά την εαρινή φύτευση των σειρών.

Καθώς η αγορά διέρχεται από αυτές τις αβεβαιότητες, οι συμμετέχοντες στην αγορά προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους για να μετριάσουν τους κινδύνους και να κεφαλαιοποιήσουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες. Η συνεχής παρακολούθηση των παγκόσμιων καιρικών φαινομένων, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι εμπορικές διαπραγματεύσεις θα είναι ζωτικής σημασίας για τον υπολογισμό της τροχιάς των τιμών των σιτηρών, συμπεριλαμβανομένων των τιμών του σιταριού, τους επόμενους μήνες.