Την εγκύκλιο παρουσιάζει πρώτο το Agronewsbomb.

Επισημαίνεται ότι μιλάμε για ενδεικτικές τιμές οι οποίες θα φιξαριστούν ανάλογα με τα στρέμματα που δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ.

Η εγκύκλιος καθορίζει και την ενδεικτική τιμή ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, η οποία ανέρχεται σε 73,3 ευρώ το στρέμμα.

Featured Image

Δείτε την εγκύκλιο με τα ποσά που αναγράφονται ανά εκτάριο (1 εκτάριο ισούται με 10 στρέμματα).

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%94%CE%9D46%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%9A%CE%9E%CE%A6?inline=true

Featured Image