Με ένα έγγραφο, αποκαλυπτικό της αδιαφορίας για τον χαλκιδικιώτικο ελαιώνα, απάντησε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην κοινοβουλευτική παρέμβαση της Κυριακής Μάλαμα για την ακαρπία της ελιάς (κατατεθείσα ερώτηση υπ. αριθμ. 127/19-7-2023).

Συγκεκριμένα, με το υπ. αριθμ. 432/231079 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της κυβερνητικής αδιαφορίας και άγνοιας για την ελιά της Χαλκιδικής. Όπως αποκαλύπτεται από το έγγραφο ο ΕΛΓΑ αντί για τη Χαλκιδική διενήργησε αυτοψίες σε ελαιώνες της περιοχής της Κυνουρίας (!) της Πελοποννήσου.

Στη βάση αυτών των αυτοψιών, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κύριος Σταμενίτης λέει ξεκάθαρα μέσα στο έγγραφο ότι “διαπιστώθηκε ακαρπία των ελαιοδένδρων, οφειλόμενη σε μη καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Υπενθυμίζεται δε ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ακαρπία δεν ανήκει στις ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημίες. Ωστόσο, οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ παρακολουθούν την εξέλιξη της καλλιέργειας και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε, με τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου, να μπορούμε να αξιολογήσουμε και την κατάσταση.”

Featured Image

Με άλλα λόγια η ακαρπία της ελιάς της Χαλκιδικής δεν θα καλυφθεί ούτε φέτος από τον ΕΛΓΑ και μετά το τέλος της περιόδου της συγκομιδής, δηλαδή μετά τον Νοέμβριο κι αφού καταστραφούν ολοκληρωτικά οι αγρότες, θα ξανασκεφτεί η κυβέρνηση τι θα πράξει. Επισυνάπτουμε το έγγραφο για να μην μείνει καμία αμφιβολία γύρω από τις κυβερνητικές προθέσεις ή γύρω από την ερμηνεία τους από κυβερνητικούς ή άλλους παράγοντες του Νομού μας.

Απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Featured Image