Ο Σημανδράκος μπορεί να παραιτήθηκε, όμως το ρεπορτάζ από την ύπαιθρο αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες ολοένα κι άλλοι παραγωγοί δέχονται ειδοποιήσεις για έλεγχο μέσω monitoring.

Ανάλογες ειδοποιήσεις έλαβαν παραγωγοί και πριν την πληρωμή της δεύτερης δόσης ενιαίας, ενώ μετέπειτα φαίνεται πως οι περισσότεροι πληρώθηκαν κανονικά.

Τώρα, σε περίπτωση που… υπάρχει αμφισβήτηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χωράφι τους, καλούνται μέσω της εφαρμογής Agrisnap κι αφότου την εγκαταστήσουν σε κινητό νέας τεχνολογίας (smartphone) να πάνε στο χωράφι και να τραβήξουν τη σχετική φωτογραφία που ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλη αυτή η διαδικασία έχει προκαλέσει εξαιρετικά μεγάλη σύγχυση στους αγρότες, ειδικά σε όσους είναι προχωρημένης ηλικίας και μη εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή σχεδόν… όλους. Οι εν λόγω απευθύνονται κυρίως στις πύλες ΟΣΔΕ μήπως και βγάλουν άκρη με αυτά που κατά καιρούς τους ζητάνε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τροποποίηση απόφασης για επιτόπιους ελέγχους

Featured Image

Εν τω μεταξύ, αντί προέδρου, εξακολουθεί και υπογράφει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος, Κυριάκος Μπαμπασίδης. Σε μια του απόφαση διορθώνει αντίστοιχη απόφαση Σημανδράκου.

Συγκεκριμένα υπογράφει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 87270/15-11-2019 (Επανάληψη στο Ορθό) απόφασης Προέδρου περί συγκρότησης επιτροπής επιτόπιων ελέγχων εγκεκριμένων προγραμμάτων στο καθεστώς χρηματοδότησης ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες – Κανονισμός (Ε.Ε.) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορά στη σύσταση της επιτροπής της Π.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D%CE%99146%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-5%CE%97%CE%93?inline=true

Featured Image