Κόβονται όσοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Απόφαση σταθμός από το Σ.τ.Ε ανοίγει το δρόμο για να παίρνουν τη σύνταξη των ανασφαλίστων οι οφειλέτες με χρέη πάνω από τα όρια που προβλέπει ο νόμος για τον συμψηφισμό της οφειλής με τη σύνταξη.

Η απόφαση αφορά όσους χρωστούν πάνω από 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και πάνω από 6.000 ευρώ αν πρόκειται για οφειλέτες του ΟΓΑ.

Αντί για την κανονική σύνταξη που θα είχαν από τα ταμεία τους, αποκτούν τη δυνατότητα να παίρνουν σύνταξη ανασφάλιστου από τον ΟΠΕΚΑ με ποσό 399,54 ευρώ για το 2024.

Το Δικαστήριο με την 593-4/2024 απόφασή του εντάσσει τους εν λόγω οφειλέτες στην ίδια κατηγορία με τους ανασφάλιστους υπερήλικες με το σκεπτικό ότι και αυτοί δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η διαφορά είναι ότι οι ανασφάλιστοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν επειδή δεν συμπληρώνουν τα 15 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης ενώ οι οφειλέτες μπορεί να εμφανίζονται ασφαλισμένοι για περισσότερα χρόνια (25 ή 30) αλλά δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών. Σύμφωνα με την ερμηνεία που κάνει το Σ.τ.Ε στη σχετική διάταξη του νόμου 4093/2012 για τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων που μετονομάστηκε σε επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, η προϋπόθεση “να μην λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης” που ισχύει για τους ανασφάλιστους προκειμένου να πάρουν το επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, συντρέχει και στα πρόσωπα που δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται σύνταξη, λόγω χρεών!

Όπως αναφέρεται στην απόφαση “η προϋπόθεση για τη λήψη της σύνταξης από ανασφάλιστους υπερήλικες που είναι να μην λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, συντρέχει, και όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι ασφαλισμένοι που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη από τον φορέα τους λόγω του ότι έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το εκάστοτε οριζόμενο από τον νόμο κατώτατο όριο οφειλών που συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τη σύνταξη και τις οποίες αδυνατούν να εξοφλήσουν”.

Η απόφαση του Σ.τ.Ε σημαίνει ότι οι οφειλέτες με χρέη ως 30.000 ευρώ (ΕΦΚΑ) και ως 6.000 ευρώ (ΟΓΑ) δικαιούνται σύνταξης καθώς οι οφειλές τους συμψηφίζονται με τη σύνταξη που θα λάβουν, ενώ αν τα χρέη τους υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ η 6.000 ευρώ αντίστοιχα, δικαιούνται να λάβουν τη σύνταξη του ανασφάλιστου από τον ΟΠΕΚΑ.

Μέχρι πρότινος οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ δέχονταν αιτήσεις για σύνταξη ανασφάλιστου λόγω χρεών, αλλά εσχάτως πολλές από αυτές τις αιτήσεις έμπαιναν σε λίστα αναμονής με το πρόσχημα ότι τα ένσημα των οφειλετών επαρκούν για να τους δώσουν την κανονική τους σύνταξη εφόσον τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Featured Image

Με την απόφαση του Σ.τ.Ε όμως ουδείς υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ μπορεί πλέον να κωλυσιεργεί την έκδοση σύνταξης ανασφάλιστου και σε οφειλέτες του ΕΦΚΑ με χρέη πάνω από 30.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ για τον ΟΓΑ.

Οι οφειλέτες με χρέη άνω των 30.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ (για ΟΓΑ) μπορούν μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε να υποβάλουν αιτήσεις για σύνταξη 399,54 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ εφόσον το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο δεν υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ και στην περίπτωση έγγαμων, τα 8.640 ευρώ.

Επίσης η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ, ενώ το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας τους (Επιβατηγά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Κριτήρια – προϋποθέσεις

Η σύνταξη ανασφάλιστου χορηγείται στο 67 ο έτος με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που είναι τα εξής:

1. Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 4.320 ευρώ και στην περίπτωση έγγαμων, συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 8.640 ευρώ.

2. Συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας έως 90.000 ευρώ, και τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης για ΙΧ ή δίκυκλα ως 6.000 ευρώ. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται, οι οικονομικές ενισχύσεις λόγω αναπηρίας το διατροφικό επίδομα, το επίδομα ανεργίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 35 έτη διαμονής στην Ελλάδα για να πάρουν το πλήρες ποσό του επιδόματος, διαφορετικά μειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα.

Πηγή: capital.gr

Featured Image