Ενεργοποιείται µέχρι το τέλος του µήνα η διάταξη που ανοίγει τον δρόµο για συνταξιοδότηση περίπου 100.000 επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών, µε την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα προβλέπει σύνταξη ίση µε το 40% της κανονικής στο χέρι για τους οφειλέτες και το υπόλοιπο χρέος σε δόσεις που θα παρακρατούνται από τη σύνταξη.

Τι προβλέπεται

Οι οφειλέτες επαγγελµατίες θα πρέπει να έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ και οι αγρότες µέχρι 10.000 ευρώ. Όταν ανοίξει η σχετική πλατφόρµα στον ΕΦΚΑ, θα πρέπει µέσω αυτής οι ενδιαφερόµενοι να εξουσιοδοτήσουν τον φορέα προκειµένου να διασταυρώσει καταθέσεις, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία τους ώστε να προχωρήσει η ρύθµιση χρεών. Όσοι κάνουν αίτηση για έκδοση σύνταξης θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις (ειδάλλως η αίτηση θα απορρίπτεται):
Να έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Να έχουν πληρώσει τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης.
Οι καταθέσεις τους να µην ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ (για οφειλές σε ΟΑΕΕΕΤΑΑ) ή 6.000 ευρώ (για οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ).

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους να µην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Οι παραπάνω προϋποθέσεις συνεπάγονται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων των οφειλετών και µένει να διευκρινιστεί κατά την εφαρµογή της διάταξης αν το όριο καταθέσεων 12.000 ευρώ θα αφορά µόνο τον λογαριασµό που έχει στο όνοµά του ο ενδιαφερόµενος ή και άλλους που ενδεχοµένως να είναι συνδικαιούχοι. Σήµερα το 15%-20% των αιτήσεων συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ απορρίπτεται λόγω χρεών.

Συμψηφισμός

Featured Image

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση της ∆όµνας Μιχαηλίδου, το 60% της σύνταξης θα πηγαίνει στην αποπληρωµή του δανείου µέχρι αυτό να φτάσει τις 20.000 ευρώ για τους επαγγελµατίες και τις 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Από αυτά τα όρια οφειλής και κάτω θα λειτουργεί ο αυτόµατος συµψηφισµός και το χρέος θα εξοφλείται µε παρακράτηση 60 µηνιαίων δόσεων από το ποσό της σύνταξης. Πρακτικά, µε το 60% της σύνταξης θα συµψηφίζεται τµήµα οφειλής ως 10.000 ευρώ για τους επαγγελµατίες και ως 4.000 ευρώ για τους αγρότες.

Έτσι, αν ένας οφειλέτης δικαιούται σύνταξη 800 ευρώ, αλλά χρωστά 30.000 ευρώ, θα παίρνει το 40%, δηλαδή 320 ευρώ στο χέρι και τα άλλα 480 ευρώ θα συµψηφιστούν µε το τµήµα οφειλής από 20.000 ευρώ ως 30.000 ευρώ, δηλαδή θα συµψηφιστούν µε χρέος 10.000 ευρώ. Με τον συµψηφισµό, τα 480 ευρώ της σύνταξης θα παρακρατηθούν για 20 µήνες και 8 µέρες ώστε να ισοφαρίσουν το χρέος των 10.000 ευρώ. Στην πράξη ο συνταξιούχος θα έχει πληρώσει τα 10.000 ευρώ µε παρακράτηση των 480 ευρώ για 20 µήνες. Από τη στιγµή που η οφειλή πέσει στις 20.000 ευρώ θα λειτουργήσει ο αυτόµατος συµψηφισµός, που προβλέπει ότι ο συνταξιούχος λαµβάνει όλο το ποσό – εν προκειµένω θα πάρει τη σύνταξη των 800 ευρώ και θα παρακρατείται από το ποσό αυτό η οφειλή σε 60 δόσεις.

Για το χρέος των 20.000 ευρώ, η κάθε δόση είναι 333,3 ευρώ που θα αφαιρούνται από τη σύνταξη και από τα 800 ευρώ θα µένουν 466,7 ευρώ στον συνταξιούχο. Άλλος ασφαλισµένος µε χρέη 25.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ, που δικαιούται σύνταξη 870 ευρώ, θα πάρει το 40%, δηλαδή 348 ευρώ. Τα 522 ευρώ θα πηγαίνουν στο χρέος για να συµψηφιστεί η οφειλή των 5.000 ευρώ (από τα 20.000 ως τα 25.000 ευρώ). Με τον συµψηφισµό, η οφειλή θα µηδενιστεί σε 9,5 µήνες και θα πέσει στις 20.000 ευρώ. Σε αυτό το όριο οφειλής ο συνταξιούχος θα πάρει τα 870 ευρώ σύνταξης και θα έχει παρακράτηση 333 ευρώ για 60 µήνες.

Πηγή: parapolitika.gr

Featured Image