Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από το Φυτοϋγειονομικό Παρατηρητήριο της Περιφέρειας της Απουλίας στους εντόμους φορείς Xylella fastidiosa οδήγησαν στον εντοπισμό στην ύπαιθρο Triggiano στην επαρχία του Μπάρι έξι αμυγδαλιών θετικών για το βακτήριο Xylella fastidiosa υποείδος fastidiosa.

«Η ανακάλυψη αυτού του νέου βακτηρίου προέρχεται από εκτεταμένη, έγκαιρη και προσεκτική παρακολούθηση – υπενθυμίζει ο περιφερειακός σύμβουλος Γεωργίας, Donato Pentassuglia – που πραγματοποιήθηκε από τη δομή του Τμήματος Γεωργίας. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται κοινός σκοπός και δραστηριότητα για την υποστήριξη της φυτοϋγειονομικής ασφάλειας της περιοχής. Τώρα πρέπει να σβήσουμε το ξέσπασμα εγκαίρως, εξαλείφοντας το βακτήριο. Δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί συναγερμός, αλλά είναι απαραίτητο να κρατήσουμε την επιφυλακή μας, όπως έγινε ήδη στην περίπτωση της Canosa πριν από τέσσερα χρόνια».

Το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των επιπλέον, θα ενεργοποιηθεί ενισχυμένη επιτήρηση σε ολόκληρη την οριοθετημένη περιοχή.

Featured Image

«Η ευρεία και έγκαιρη εργασία παρακολούθησης εντόμων φορέων που συνδέονται με το Xylella fastidiosa υποείδος Pauca πραγματοποιήθηκε σε 190 περιοχές, 136 από τις οποίες βρίσκονταν σε ελεύθερες περιοχές σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Valenzano. Η ανακάλυψη αυτού του νέου στελέχους δεν είναι τυχαία – εξηγεί ο Salvatore Infantino, διευθυντής του Φυτοϋγειονομικού Παρατηρητηρίου της Περιφέρειας της Απουλίας – συνέβη μετά την ανακάλυψη 13 θετικών φορέων σε τέσσερις τοποθεσίες που βρίσκονται στην αγροτική περιοχή του Triggiano και την επακόλουθη ευρεία δειγματοληψία των φυτών που είναι ευαίσθητα στο Xylella fastidiosa. Ειδικότερα, δειγματοληπτήθηκαν 432 ευπαθή φυτά, εκ των οποίων 6 αμυγδαλιές βρέθηκαν θετικές στο υποείδος Xylella fastidiosa fastidiosa», σύμφωνα με το olivonews.

«Αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν όλες οι πρακτικές για την εκρίζωση της μόλυνσης – υπογραμμίζει ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας Τζιανλούκα Ναρντόνε –. Οι διαπιστευμένοι φορείς, οι οποίοι προχωρούν στην ανάλυση της δειγματοληψίας που ενεργοποιήθηκε από το Φυτοϋγειονομικό Παρατηρητήριο και τους φορείς μελέτης, θα εργαστούν για να προσδιορίσουν επιστημονικά την προέλευση του βακτηρίου, τη μολυσματικότητά του και την πιθανή ικανότητά του να προσαρμοστεί στην επικράτεια της Απουλίας. Το βακτήριο Xylella fastidiosa fastidiosa είναι επί του παρόντος παρόν στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων της EPPO, στην Πορτογαλία και στις Βαλεαρίδες Νήσους».