Με απόφαση Στρατάκου.

Στον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο του
Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027 προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Featured Image

Δείτε εδώ λεπτομέρειες

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C%CE%A6%CE%964653%CE%A0%CE%93-%CE%A7%CE%A50?inline=true