Στην Ισπανία τα υψηλότερα, στην Ελλάδα τα χαμηλότερα!

Γράφει: Ο Νίκος Μιχελάκης*

Ενώ απομένουν 6-7 μήνες μέχρις ότου έχουμε διαθέσιμο ​​λάδι νέας εσοδείας, η διαθεσιμότητα προϊόντος της τρέχουσας περιόδου φαίνεται να είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 20 ετών.

Τα παγκόσμια αποθέματα σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ την 1η Απρίλιου 2024 (Πιν.1) σε τόνους ήταν 1.305.000 τόνοι ενώ τα ελάχιστα βιώσιμα αποθέματα την 1 Οκτωβρίου 2024 θα είναι 345.000 τόνοι.

Παγκόσμια αποθέματα ελαιολάδου 1η Απριλίου 2024

Featured Image

Παράλληλα σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ιταλίας στα τέλη Φεβρουαρίου, τα Ιταλικά ελαιουργεία είχαν στις αποθήκες τους συνολικά 135.000 τόνους έξτρα παρθένου ελαιολάδου που παρήχθησαν στη χώρα, 34.200 τόνους που εισήχθησαν από χώρες μέλη της ΕΕ και 10.300 τόνους που εισήχθησαν από χώρες εκτός ΕΕ.

Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και ένας όγκος 58.000 τόνοι που οι Ιταλοί διακινητές αποθηκεύουν επί του παρόντος σε άλλες Κοινοτικές χώρες όπως η Ισπανία. Έτσι συνολικά τα Ιταλικά αποθέματα θεωρούνται πολύ χαμηλά για να επαρκέσουν μέχρι την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου.

Πηγή: ΣΕΔΗΚ

Featured Image